HOL VAN ISTEN A MEGTÖRT HÁZASSÁGBAN?

2012-ben a férjem 8 évházasság után el kezdett azon gondolkodni, hogy elhagyjon engem. Belső elégedetlensége, édesanyja elvesztésének feldolgozatlan traumája, és hanyatló lelki élete egyre inkább egy spirállá nőtte ki magát, egészen addig, míg válaszút elé nem érkezett.Belement abba, hogy részt vegyen a férfiaknak szánt keresztény lelkigyakorlaton és ezt mondta:
"Ha Isten nem változtat meg amíg itt vagyok, akkor ha hazamegyek, valamit meg kell változtatnom."

Tudtam, hogy mire gondol. Szóval böjtöltem és imádkoztam. Több mint egy tucat ember jött a szüleim házába közbenjáró imát mondani értünk. Egyszerűen tudtam, hogy Isten meg fogja gyógyítani a férjem ezen a lelkigyakorlaton Kaliforniában, vigasztalja veszteségéért, feltölti lelkiekben, és megújítja szeretetét és elkötelezettségét felém. Mindenki meg volt győződve róla, hogy minden így alakul majd. Végülis, Isten nem kedveli a válást! Biztos, hogy közbelép és átalakítja a férjem szívét. Ez csak egy sötét pillanat a boldog befejezés előtt. A rossz éjszaka a megváltás előtt. A töröttség az összerakás előtt. Lesz tanúságtételünk Isten dicsőségéről! Öt nappal később, a reptéren vártam, azonban még aznap este elhagyott. Pár nappal Valentin nap előtt voltunk..

1. Hol van Isten a megtört házasságban? Közel van
Tapasztalatból mondom, hogy ő ennek az egésznek a közepén áll, fogva összetört szíved megsebzett kezével. "Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti."
(Zsolt 34:18)

Amikor a férjem csomagolni kezdett, földre rogytam, képtelen voltam lélegezni, csupán Jézus nevét volt erőm kimondani, Aki ott volt velem. Lélegzett helyettem. Amikor a 10 éves évfordulónkat egyedül töltöttem, mint egy egyedülálló anya, Isten ott volt. Azt mondta szeret. Amikor kiterítettem a férjem ruháit az ágyra, és Ezékiel 37-es imáját mondogattam felettük, a száraz csontnak könyörögve, hogy újra éljen, Isten ott volt. Emlékeztetett rá, hogy Ő mindennél nagyobb. Amikor nem tudtam dolgozni menni a folytonos sírás miatt, Isten ott volt – a megértő főnököm finom hangjában, a kollégáim ölelésében, és a barátoktól kapott bíztató levelekben. Amikor fájdalmam enyhítéséből randiztam, Isten ott volt. Biztosított arról, hogy vissza fogok fordulni felé. (Lukács 22:30-32)

"Tapasztalatból mondom, hogy ő ennek az egésznek a közepén áll, fogva összetört szíved megsebzett kezével."


2. Hol van Isten a megtört házasságban? Erősítő munkát végez
"Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket." (Zsolt 147:3). Amíg a szétválás utóhatásaival küzdöttem, azt akartam, hogy Isten a férjem szívében dolgozzon. Azt akartam, hogy Ő hozza helyre ezt. Azt akartam, hogy visszaadja nekem, az én "normális" életem. De ehelyett az én szívemben dolgozott. Megmutatta, hogy milyen nagy szükségem van Krisztusra.

Kislány korom óta keresztény voltam, de sosem éreztem az Úr szükségét olyan nagyon, mint abban az időben. Ez volt hitem megtörése, majd megerősítése, ahogyan sosem tapasztaltam korábban. "Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened! Megerősítelek, megsegítelek, és felkarol győzedelmes jobbom" (Ézsaiás 41:10) Sosem választottam volna, hogy ezt az utat járjam be, de sosem áldoznám fel mindazt, amit e veszteség által kaptam.

3. Hol van Isten a megtört házasságban? Emlékeztet az örök dicsőségre
"Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk." (Róm 8:18) Amikor szenvedsz a házasságodban, nem igazán foglalkozol az örökkévalósággal, mert a jelen valóság olyan hihetetlenül kicsúszott kezeid közül, mely mérhetetlen fájdalmat okoz. De Isten ott van, emlékeztet arra, hogy mi az, ami igazán számít.

Ne érts félre – nem arról van szó, hogy a házasságod ne számítana. Persze, hogy számít! A házasság a földi tükörképe Krisztusnak és az egyháznak. De a nap végén, nem a Mennyben vagyunk házasok. Krisztus jegyesei leszünk, és ez az egy házassági kapcsolat az, amely biztosan nem bukik el. Ha szemet hunyunk a jelenlegi szenvedéseink felett, és a dicsőség örök reménye felé tekintünk, sosem fogunk többé megtántorodni.

4. Hol van Isten a megtört házasságban? Reményt ad
"A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővelkedjetek a reménységben a Szentlélek ereje által." (Róm 15:13) Amikor keresztülmentem a váláson, azt akartam, hogy a barátaim és a családom prófétaként mondogassa, hogy minden rendben lesz. Azt akartam, hogy valaki azt mondja, a házasságom rendbe fog jönni. Miután elváltunk, és tudtam, hogy ez már nem fog megtörténni, azt akartam, hogy mindenki azt mondja, hogy majd újra meg fogok házasodni. Kényelmet és reményt akartam.

Isten igenis reményt adott, de nem úgy, ahogy számítottam rá. Sokat olvastam a Szentírásban a "remény" szót, és ilyenkor mindig arra következtettem, hogy azt a reményt jelentette, ami arra bíztat, hogy mindent megkaphatok, amit csak akarok. De Isten ezt nem így értette.

A reményem végtére is az volt, hogy Krisztusban legyek.
Ő magában elegendő volt, attól függetlenül, hogy mi hogy történt.

El kellett jutnom arra a szintre, amikor ebben már teljesen hittem, és ekkor a reményem biztonságos lett. Nem tudtam, hogy a történetem végül hogyan végződik, és te sem tudod. Ez ijesztő lehet, emlékszem. De amit tudok, az az, hogy az út során elegendő kegyelmünk van minden pillanatra. Minden vitára. Minden becsapott ajtóra. Az elhagyás minden fenyegetésére. Minden ügyvédi irodában, minden számlában, minden bírósági alkalmon, minden felügyeleti csatában, és könnyben – van kegyelem. És ez a kegyelem elég, hiszen Ő elég.

"A reményem végtére is az volt, hogy Krisztusban legyek. Ő magában elegendő volt, attól függetlenül, hogy mi hogy történt."


5. Hol van Isten a megtört házasságban? Vigasztal téged
"Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe" (Zsolt 46:1-3) Sok dologtól tarthat az ember, ha egy megtört házasságban találja magát. Pénzügyi gondok. Felügyeleti jogok. Érzelmi félelmek.

Emlékszem az első hétre miután elment, ágyba tettem a 4 éves lányomat este, és szó szerint ez ment a fejemben: "Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik." (Ézsaiás 26:3). Aztán, miután felébredtem, a valóság újra rám talált, és én újra ezt az igeverset kezdtem mondogatni. Ez volt az egyetlen vigasztalásom, és az okom, ami miatt nem szenvedtem alvászavarban. A mi Istenünk valóban a vigasztalás Istene. "Ha a szívben felgyülemlik a gond, vigasztalásod felvidítja a lelkem." (Zsolt 94:19) Fordulj Hozzá.

Talán a házasságodnak nincs vége. Talán az elválás nem valós, mégis a párodtól való az intimitást és szeretettől való elszakadást tapasztalhatod. Lehet, hogy nagyon ismerős számodra az érzelmi távolság érzése, a magány érzése annak ellenére is, hogy az ágy másik oldalán fekszik valaki. Isten is ott van, kedves barátom. És tudod mit? Nem túl késő. Imádkozz tovább. Böjtölj. Újra és újra térj vissza Istenhez a bajaiddal. Ő itt van. Ő szeret. Ő törődik. És Ő megtart téged.

Megkaptam azt a tanúságtételt, melyet Isten dicsőségére szántam, de nem a házasságom helyreállítása által. Sokkal inkább a szívemben végzett munka által. Éveken át tartó bűnök, bűnbánat, küzdelem és győzelem... és az esélyeim csekélysége ellenére is – győztem magam ellen. Újra megházasodtam egy egyedülálló apukával, aki hasonló szívfájdalommal küzdött. És újabb lehetőségeim jönnek, hogy a történetemről beszéljek és áldjam az Urat mindenért, amit tett.

"De te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem." (Zsolt 3:3)


Ezeket is ajánljuk


Boldog, sikeres párkapcsolat

Fegyvertelen megoldások házassági konfliktusokra

Mi az igaz szerelem?


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv 2012-ben a férjem 8 évházasság után el kezdett azon gondolkodni, hogy elhagyjon engem. Belső...

Közzétette: Nicelife2022. október 27., csütörtök