KERESZTÉNYEK ÉS A SZERENCSEJÁTÉKOK

A Biblia nem tilt egyértelműen a szerencsejátékoktól, de több bibliai alapelv a keresztények részvétele ellen beszél.1. Isten a munkát állítja elénk szükséges pénzforrásként
"Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek." (Ef 4,28).

"Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva, a maguk kenyerén éljenek." (2Thessz 3,12), ábbá Péld 31.).

Ha valaki nem tud dolgozni, a másik lehetőség az imádság.
"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt . Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek." (Fil 4,6.19).

2. Minden bevételem Istené, nem az enyém
"Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók." (Zsolt 24,1)

Én nem használhatom úgy azt, ahogy nekem tetszik. Én csupán tiszttartója vagyok, és azt Isten céljainak megfelelően használhatom. A keresztények rendeltetése, hogy családjuk szükségeit kielégítsék.

"Ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél." (1Tim 5,8)

Osszák meg pénzüket másokkal, különösképpen a rászoruló keresztényekkel.

"Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet.  A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk."
(Gal 6,6-10), (Továbbá 2Kor 8 és 9, 3Ján).

Válaszold meg magad: Vajon jónak tartja-e Isten, ha a pénzét lottószelvényre költöm?

3. Isten a pénzt életem fontos céljainak elérésére használja fel

- Alapvető szükségletek kielégítésére
"Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma" (Máté 6,11)
"De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele." (1Tim 6,8)

- Jellemem építésére
"Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem." (Fil 4,10-13)

- Útmutatásra azáltal, hogy pénzforrásokat biztosít vagy tart vissza
- Mások megsegítése rajtam keresztül
- Hatalmának megmutatására csodálatos gondoskodásán keresztül.

Gondolkozz el rajta: A hazardírozás eléri-e ugyanezeket az eredményeket? Istentől vagy a szerencsejátékoktól érdemes-e várni a szükségeim kielégítését?

4. A kapzsiság és a pénzsóvárság bűn
"Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé!" (2Móz 20,17)

"Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik." (1Tim 6,9)

"Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta: 'Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.' " (Zsid 13,5)

Többnyire ezek vezetnek a szerencsejátékok űzésére.

5. Példabeszédek könyve figyelmezteti azokat, akik gyorsan akarnak meggazdagodni

"A megbízható ember bőven kap áldást, de a gazdagságra törő nem marad büntetlenül . Vagyont akar szerezni a kapzsi ember, de nem tudja, hogy ínségbe jut." (Péld 28,20.22)

6. A könnyedén szerzett vagyon könnyedén elszáll
"Könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapodik." (Péld 13,11)

7. A hamis úton szerzett vagyon megbontja a család egységét
"Kárt okoz saját házának a nyerészkedő, de aki gyűlöli a vesztegetést, az élni fog." (Péld 15,27)

8. A szerencsejáték szenvedéllyé válhat, és ha nem is kerít téged teljesen hatalmába, példád mások rabságbaesését eredményezheti

"De vigyázzatok, nehogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközést ne váltson ki az erőtlenek között . Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszem húst soha, hogy őt meg ne botránkoztassam." (1Kor 8,9.13)


Ezeket is ajánljukKommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv A Biblia nem tilt egyértelműen a szerencsejátékoktól, de több bibliai alapelv a keresztények részvétele ellen beszél.

Közzétette: Nicelife2022. október 17., hétfő