Könyvek könyve, 1. évad

A kezdet

A világ teremtése után az első emberpár, Ádám és Éva az Éden kertjében él. Istennel gyakran találkoznak, és semmi jót sem nélkülöznek. A kígyó hazugságára hallgatva azonban megszegik Isten parancsát..

A testvérgyilkos

Kain és Ábel az első testvérpár voltak. Mindketten áldozatot mutattak be Istennek, de Ő csak Ábelét fogadja el. Kain irigységében szörnyű tettre ragadtattja magát.

A vízözön

A megsokasult gonoszság miatt Isten vízözön által vet véget az emberiségnek. Csak Noé és családja voltak igaz emberek, ezért megmenekültek a pusztító ítélettől.

Nehéz próba

Ábrahám és Sára idős koruk ellenére átélik azt a csodát, hogy megszületik várva várt gyermekük, Izsák. Később Ábrahámnak egy emberfeletti próbát kell kiállnia, amikor Isten azt kéri tőle, hogy Izsákot áldozza fel neki.

A főoldalról

Kortárs
Premier: Életjel

David nyugodt világa a feje tetejére áll, amikor vér szerinti édesanyja váratlanul felkeresi őt, és találkozni szeretne 18 éves fiával, akit életében mindössze egyszer tarthatott a karjaiban.


Ismert személy
Bella Ramsey:
Jézus az én Megváltóm!

Bella Ramseynek, aki Ellie Williamsként szerepel az HBO The Last of Us című műsorában, van YouTube-csatornája és Instagram-fiókja, amely tele van dicsőítő dalokkal és a keresztény életről szóló..


Lelki egyensúly
A legfontosabb dolog (lenne)
a gyülekezetben

A Gallup új tanulmánya szerint a mai gyülekezetben nem a dicsőítés és nem a pásztor a legfontosabb dolog. Nem a dekoráció, és még csak nem is az ifjúsági programok.HIRDETÉSÁbrahám szeretné, hogy fia Izsák ne nősüljön a lakhelyén élő kanaániták leányai közül, hanem távoli rokonuk házából vegyen magának feleséget.

Izsák és Rebeka házasságából ikerfiúk születnek: Ézsau és Jákob. Születésük óta vetekednek, egymástól hosszú ideig távol élnek, míg végül megbékülnek..

Józsefet, Jákób kedvenc fiát idősebb testvérei rabszolgának adják el. Egyiptomba kerül, ahol hatalmas karriert fut be, míg végül ő menti meg..

Mózesnek csak Isten csodatevő beavatkozása folytán sikerül, hogy hosszas és kegyetlen rabszolgaság után kiszabadítsa és kivezesse népét..

Mózes halála után Józsué lesz Izrael új vezetője. A nép száraz lábbal kel át a Jordánon és belép az Ígéret Földjére. Az első feladatuk: Jerikó elfoglalása.

Gedeon bibliai története. Bemutatja, hogy az Úr a látszólag keveset is mennyire hatalmasan tudja felhasználni.

Sámson a világ legerősebb embere rendkívüli tetteket hajt végre. Közben beleszeret Delilába, akinek végül elmondja emberfeletti erejének titkát.

A moábita Ruth megható története, aki a férje korai halála után is ragaszkodik anyósához. Példaadó hűségéért és szorgalmáért később nagy jutalmat..

Kis barátaink visszautaznak egészen addig, amikor is szembeülhetnek Jób hihetetlen történetével.

Akháb király idejében Izrael a bálványimádás bűnébe esik, Baálnak épít templomokat, és neki áldozik. Illés próféta azonban hatalmas csodákat..

Dávid, az ifjú pásztor legyőzi a filiszteusok rettegett vitézét, az óriás Góliátot. Hadi sikerei miatt Saul király féltékeny lesz rá, és hosszasan üldözőbe veszi.

Dávidot fia, Salamon követi a királyi trónon, aki a világ legbölcsebb embere lesz. Uralkodása alatt béke és jólét honol az országban.

Történet Naámán hadseregparancsnok meggyógyulásáról, Elizeusról, és a "tüzes szekerekről".

Kis időutazó barátaink egészen Dániel történetéig utaznak vissza, ahol megismerhetik ezt a különleges élettörténetet.

Kis időutazó barátaink ez alkalommal egészen Eszter királyné történetéig utaznak vissza, ahol megismerhetik ezt a drámai, fordulatos történetet.

Nehémiás izraelita férfi, aki szíve ügyének tekintette Jeruzsálem falainak újjáépítését.

Kis időutazó barátaink egészen Jézus születéséig utaznak vissza a Könyvek könyve segítségével.

Kis időutazó barátaink szemtanúi lesznek Jézus csodatételeinek és szeretetteljes tanításainak.

Kis időutazó barátaink szemtanúi lesznek Jézus szenvedésének, kereszthalálának, de feltámadásának is.

Kis időutazó barátaink megismerik Pált, aki a legkisebbnek tartotta magát az apostolok között.

Könyvek könyve, 2. évad

Ábrahám és Lót

Kis időutazó barátaink megismerkednek Ábrahám családjának bibliai történetével.


Kis időutazó barátaink ezúttal az ószövetségi Sodoma és Gomora történetét ismerhetik meg, testközelből.

Kis időutazó berátaink testközelből ismerhetik meg Ábrahám és Izsák híres történetét.

Kis időutazó barátaink megismerkednek azzal a történettel, hogyan talált magának feleséget Izsák.

Kis időutazó barátaink megismerkednek a fiatal József történetével.

Bekövetkezett az, amit Isten előre megmutatott a fáraónak, és pontosan úgy történt, ahogy József az álmot megfejtve megjövendölte.

József felfedi magát a testvérei előtt. Előtte azonban cselhez folyamodik, hogy megtudja, megváltoztak-e.

Ez az Egyiptom nem hasonlít arra az országra, amelyet József kormányzósága alatt megismerhettünk.

Kis időutazó barátaink megismerkednek Mózes elhívásának történetét.

Újabb csapások érik az egyiptomi népet, egészen addig, amíg a fáraó el nem engedi az izraelitákat.

A zsidó nép isteni csodának köszönhetően megmenekül az üldöző egyiptomi seregtől, azonban hamar elfeledkeznek a csodákról.

A hosszú vándorlás alatt Isten gondviselése ellenére a nép zúgolódik. Büntetésül kígyók marják meg őket.

Káleb feleségül ajánlja lányát annak, aki elfoglalja az ellenség fellegvárát.

Bálványimádás miatt Isten bünteti Izraelt. Ehud bocsánatot kér az Úrtól, és furfangos tervvel a gonosz király közelébe férkőzik és balkezével kardot ránt.

Sisera harci kocsikkal támadja Izraelt. A hatalmas hadsereg megzavarodik az Izraeli sereg láttán és a sárba ragadt harckocsikból menekülnek.


# Médiatár # Rajzfilm # Könyvek könyve