Máriánál megjelent az Úr angyala, aki elmondta az asszonynak, hogy a születendő gyermeke, Isten fia, Jézus lesz. József és Mária Betlehembe utaztak..

Jézus, a gyermek Jeruzsálemben, a templomban nem csak hallgatja a bölcs papokat, de tanítójukká is válik.

Zakariásnak megjelenik Gabriel arkangyal, és megjövendöli fia, János születését.

Jézus példázatai az elveszett "dolgokról", melyek megkerülnek.

Aki sziklára építi a házát, az bölcs ember, mert ugyan az építkezés tovább tart, de a háza biztos alapokon áll.

''Bármit kívántok is, ha igaz módon imádkoztok és hiszitek, hogy megkapjátok meg is kapjátok.''

Jézus, az Őt követőket gyakran tanította történetek által. Ezeket a történeteket hívjuk példabeszédeknek.

Egy akaratos fiú kalandját ismerhetjük meg, aki felismerve és megbánva hibáját újból visszatalál szerető Atyjához.

Az irgalmas szamaritánus egyike Jézus legmeghatóbb példabeszédeinek.

Jézus hite segítségével megfékezi a háborgó tengert, meggyógyítja a betegeket, feltámasztja a halottakat.

Jézust hatalmas tömeg várja a parton, ahol estig gyógyít és hirdeti Isten igéjét..

Áron, a vak fiú feltétel nélkül hisz Jézusban és az ő jóságában, és reménykedik abban, hogy meggyógyítja.

Jézus a szívtelen szolgáló példázatán keresztül hívja fel a megbocsájtás fontosságára.

Zakeus történetébe beleszőve láthatjuk Jézus és a gazdag ifjú találkozását.

Megelevenedik előttünk a példabeszéd a tíz hajadonról, valamint a konkoly, a gyöngy és a magvető példázata.

A János evangéliumából jól ismert Lázár megható történetének és Jézus általi csodás feltámasztásának lehetünk tanúi.

Jézusra egyre többen tekintenek úgy, mint a rég várt Messiásra. Nikodémus is azok között van, akik egyre inkább hisznek Jézusban.

A Jeruzsálembe való bevonulás után mindenki a Messiásról beszél, ám valódi küldetését még senki sem érti. Jézus próbálja felhívni a figyelmet az éberségre.

Jézus utolsó napját és éjszakáját tanítványai körében tölti. Előre tudja végzetét, de a tanítványok először nem hisznek neki.

Jézus keresztre feszítése után az apostolok többségén megrendültség vesz erőt. A főpapok félelmei és hitetlensége ellenére Jézus harmadnapra valóban feltámad.

Kereszthalála óta épp úgy üldözik Jézus követőit, mint egykor őt magát. Gamaliel rabbi kedves tanítványa, Saul is az üldözők között van.

Jézus megfeszítése után 13 évvel Jakab apostol rabszolgaként dolgozik egy sóbányában. Lelkének vigaszt és bölcs útmutatást adnak Jézus tanításai.

A tanítványok a nehézségek közepette sem feledik Jézust, mindig emlékeznek példájára és tanításaira, mely még nagyobb hitet, reményt és erőt ad nekik..

Saul damaszkuszi útja óta már Pálként terjeszti fáradhatatlanul a keresztény hitet, csodát tesz, és élete kockáztatásával keresi fel a legtávolabbi és legeldugottabb helyeket is..


Rajzfilm Újszövetség