MI AZ IGAZI IMA?
"És lőn, mikor imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az ő tanítványai közül:
Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait" (Lukács 11:1)

Mi az igazi ima? Nem volna e helyes meghatározni a hatékony ima fogalmát, még mielőtt elindulnánk lelki felfedező utunkra?Beszélni Istennel, mint baráttal: "Szívünket feltárni Istennek, mint barátunknak, ez az ima. Nem mintha szükséges lenne, hogy elmondjuk Istennek, kik vagyunk, mit akarunk, hanem hogy ily módon Istent a szívünkbe fogadhassuk. Az ima nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fel őhozzá"

Beszélgetés Istennel: "Ha állandóan az Urat nézzük, és állandó, dicsőítő szívünket hozzá emeljük, vallási életünk mindig élénk lesz. Imáinkban Istennel beszélgetünk, mint barát a baráttal, és Ő maga mondja el nekünk titkait. Gyakran elfog bennünket valamilyen kellemes, boldog érzés - Jézus jelenlétének tudata. Sokszor átforrósodik szívünk, amikor közeledik hozzánk, hogy beszélgessen velünk, mint ahogy Énokkal beszélt. Amikor a hívő életében mindez valósággá válik, élete olyan egyszerűségről, alázatosságról, szelídségről és szerénységről tanúskodik, amelyből társai megláthatják, hogy Jézussal volt, és tőle tanult."

Kulcs a hit kezében: "A gonosz sötétsége körülveszi azokat, akik az imát elhanyagolják. A kísértés szavai, melyeket Sátán súg fülükbe, bűnre csábítják őket azért, mert az ima magasztos kiváltságát nem használják fel állandóan. Miért is vonakodnak Isten gyermekei imádkozni, holott tudják, hogy az ima kulcs a hit kezében, amely megnyitja a mennyei tárház ajtaját, ahol a Mindenható végtelen kincseinek forrásai vannak felhalmozva. Folyamatos ima és buzgó éberség nélkül abban a veszélyben vagyunk, hogy hanyagokká leszünk, és az egyenes ösvényről letérünk."

A vallásosság lelke: "Ne hanyagoljuk el az imát, mert az a vallásosság lelke. Buzgó, kitartó imában könyörögjünk lelkünk megtisztulásáért. Könyörögjünk ugyanolyan buzgón és éberen, mint ahogy azt halandó életünkért tennénk, ha veszélyben éreznénk. Maradjunk Isten közelében mindaddig, amíg meg nem születik szívünkben az üdvösség utáni vágy, s amíg nem érezzük a bűnbocsánat elnyerésének édes bizonyságait.

A lélek lélegzetvétele: "Az ima a lélek lélegzetvétele, a lelki erő titka. Nincs olyan kegyelmi eszköz, amivel helyettesíthetnénk az imát, és megőrizhetnénk a lélek egészségét. Az ima közvetlen közösségbe hozza a szívet az élet Forrásával, és megerősíti a vallásos tapasztalat izmait. Ha elhanyagolod az imát, és csak alkalmanként gyakorlod azt, amikor éppen kényelmesnek tűnik neked, meggyengülnek azok a kötelékek, amelyek Istenhez kötnek téged."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
"Mennyei Atyánk! Nem tudunk Érted élni és munkálkodni, ha nem tanítasz meg bennünket Lelked által imádkozni úgy, ahogy Jézus tanította tanítványait. Segíts nekünk megnyitni szívünket előtted - mint legjobb barátunk előtt - őszintén és alázatosan, és buzgón keresni a veled való párbeszéd lehetőségét. Bár megtanulnánk úgy imádkozni, hogy Ésaiás 1:18 mindennapi tapasztalatunk lehetne. Segíts nekünk, hogy tiszta szívvel imádkozzunk, és meghalljuk azt a halk hangot, mely segít, tanít, vezet és tanácsol bennünket mindaddig, míg teljes egységre nem jutunk veled, és nem figyeljük és nem követjük állandóan isteni vezetésedet, és a Te Szent Lelkednek irányítását."