REGGELI IMÁDSÁG
"Uram, figyelmezz szavaimra; érintsd meg az én sóhajtásomat! Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; mert én hozzád imádkozom! Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és vigyázok." (Zsoltárok 5:2-4)

Mi legyen első gondolatunk mindennap? Miért imádkozzunk reggelente?

Első szavaink reggelente: "Lelkünk első óhaja legyen minden reggel a Jézus jelenléte utáni vágy. 'Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek'- mondta. Jézusra van szükségünk. Az Ő világosságára, az Ő életére, az Ő lelkére. Minden órában szükségünk van reá. Ezért imádkoznunk kell minden reggel, hogy amint a nap bevilágítja a tájat, és fényével beragyogja a világot, úgy az igazság napja is hatoljon be a mi szívünk és elménk kamráiba, és tegyen bennünket az Úr világosság hordozóivá. Egyetlen pillanatig sem lehetünk meg jelenléte nélkül. Az ellenség észreveszi, amikor nem vagyunk az Úr közelében, és azonnal ott terem, hogy elménket megtöltse az Ő gonosz tanácsaival, hogy erősségünkből kimozduljunk. Ezért az Úr arra vágyik, hogy minden pillanatban nála időzzünk, és így teljességre jussunk Őbenne."


Első feladatunk: "Minden reggel első dolgotok legyen magatokat igennek felajánlani. Így Imádkozzatok: 'Fogadj el Uram, a te tulajdonodnak! Összes terveimet lábaidhoz teszem. Használj fel ma is szolgálatidra! Maradj velem, s engedd, hogy minden munkámat tebenned végezzem.' Ez mindennapi kötelességetek legyen. Minden egyes reggel újból szenteljétek magatokat az Úrnak. Összes terveiteket neki rendeljétek alá, hogy megvalósítsátok vagy feladjátok, ahogy gondviselése akarja. Így adjátok át, ajánljátok fel Istennek napról napra életeteket, hogy az mindinkább átalakuljon, és hasonlóvá legyen Krisztus életéhez."

Uram segíts, hogy a tőlem telhető legjobbat tegyem: "Az eljövendő életben megértjük azokat a titkokat, melyek most szomorúsággal és csalódással töltenek el bennünket. Meglátjuk, hogy azok az imák, melyek látszólag nem találtak meghallgatásra, és azok a remények, melyek nem teljesedtek be, valójában legnagyobb áldásaink között voltak. Úgy tekintsünk minden kötelességre, bármilyen megalázó legyen is, mint szent feladatra, mivel ezek Isten szolgálatának részét képezik. Legyen ez a mi mindennapi imánk: 'Uram segíts, hogy a tőlem telhető legjobbat tegyem! Taníts meg engem, hogyan végezhetek jobb munkát! Adj nekem erőt és örömet, és segíts nekem abban, hogy szolgálatomba belevihessem az Úr szeretetét.' "

A napi imádság olyan fontos, mint a napi étkezés: "Ha olyan jellemet akarunk kifejleszteni magunkban, ami elfogadható Isten előtt, vallásos életünkben helyes szokásokra kell törekednünk. A naponkénti imádság ugyanolyan fontos feltétele a kegyelemben való növekedésnek, sőt egyáltalán a lelki életnek, mint a fizikai táplálkozás a testnek. Hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy mind gyakrabban emeljük fel gondolatainkat Istenhez imádságban."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
"Szerető Atyánk! Segíts nekünk, hogy felismerjük: mennyei segítség és a te Szentlelked állandó jelenléte nélkül semmi jót sem tehetünk. Ezért segíts, hogy szavaink és cselekedeteink a lehető legjobbak legyenek, mivel Szentlelked képessé tett bennünket arra, hogy betöltsük szerető szolgálatodat. Segíts, hogy reggelente ne együnk addig, míg nem táplálkoztunk az élet kenyeréből. Azután világosítsd meg életünket isteni jelenléted által, hogy szeretetedet továbbadhassuk mindazoknak, akikkel naponta beszélgetünk, együtt élünk vagy dolgozunk."