MIT KÉRJÜNK AZ IMÁBAN?
"És ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint,
meghallgat minket."
(1 János 5:12)

Melyek azok a dolgok, melyeket azzal a bizonysággal kérhetek, hogy meg fogom kapni?Kérjünk bármit, amit Isten megígért: "Isten Igéjének minden egyes ígéretét imánkba foglalhatjuk, amennyiben Isten adott szavára támaszkodunk. Bármilyen lelki áldást óhajtunk, kiváltságunk, hogy Jézus nevében kérjünk. Amennyiben szükséges, táplálékért és ruházatért is könyöröghetünk hozzá. Éppúgy, mint lelki ínségünkben is az élet kenyerét és az igazság öltönyét is tőle kérjük. Mennyei Atyánk jól tudja, hogy nektek mindenre szükségetek van, s ezért felszólít benneteket, hogy jöjjetek és kérjetek."

Saját szükségleteinkért: "Minden lélek kiváltsága, hogy az Úr elé tárja sajátos szükségleteit, és elmondja személyes háláját azokért az áldásokért, melyeket naponta kap."

Isten ügyéért: "Az ügy iránt megmutatkozó sokoldalú érdeklődés táplálja elmélkedésünket, és ösztönzi imáinkat."

A Szentlélekért: "Sok imára van most szükség. Az a kor, melyben élünk, a Szentlélek kitöltetésének ideje mindazoknak, akik kérik. Kérjük áldásait. Ideje, hogy intenzívebbek legyünk odaszentelődésünkben. Az Úr elvárja, hogy kérjük őt."

Erőért és bölcsességért: "Miközben az Ur segítségével kéred, tisztelt meg Őt azzal, hogy elhiszed: áldásait valóban elnyerheted. Minden hatalom és minden bölcsesség rendelkezésünkre áll, csak kérnünk kell ... Felülről való bölcsességet kell kérnünk, hogy megadhassunk a tévelygés és a félrevezetés napjaiban."

Isten Szavának megértéséért: "Egy napig, de még egy óráig sincs senki biztonságban imádkozás nélkül. Különösen azért kérjünk bölcsességet az Úrtól, hogy megértsük Igéjét. Az Ige rávilágít a kísértő mesterkedéseire, és arra, hogy miként lehet legyőzni. Sátán ügyesen tudja idézni a Szentírást. Saját magyarázatát fűzi az igeszakaszokhoz, azt remélve, hogy az embert el tudja buktatni. Kutassuk a Bibliát alázatos szívvel, és sohase felejtsük el, hogy Istenre kell támaszkodnunk."

A mai idők megértéséért: "Imádkozzatok a lehető legbuzgóbban azért, hogy megérthessétek az időt, melyben élünk, hogy teljesebben megismerhessétek az Ő szándékát, és hatékonyabbak lehessetek a lélekmentésben."

Tökéletességért: "Az Úr azt szereti látni, ha munkáját a lehető legtökéletesebben végezzük ... A munkások, akik Isten szolgálatában állnak ma, imádkozzanak, és kérjenek tőle bölcsességet és előrelátást, hogy munkájukat tökéletesen elvégezhessék."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Senki se várja, aki csak félig hisz, hogy kaphat valamit az Úrtól. Minden drága ígéret magán viseli Isten pecsétjét. Tiszteljük meg Őt azzal, hogy hiszünk Szavában. Isten nem hallgathatja meg a "Ha.", "Talán.", "Feltehetően." kezdetű kéréseket. Csak a pozitív hit nyitja meg a menny tárházait. Imaóráinkon kérjünk bizalommal mindent, amit Isten megígért, és Isten megadja nekünk Szentlelkét, Aki eljön, s vele együtt elnyerjük Isten bölcsességét, hatékonyságát és győzelmes erejét. Ő a mi jelenlévő és azonnali segítségünk mindenkor, amikor szükségünk van rá.