KORAI ÉS KÉSŐI ESŐ
"Ti is, Sionnak fiai! Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hullat néktek az első hónapban." (Jóel 2:23)

Mire van szükség a késői eső elnyeréséhez?

A korai esőre: "Bizonyosak lehetünk abban, hogy amikor a Szentlélek kitöltetik, azok, akik nem nyerték el a korai esőt, nem fogják meglátni és megérteni a késői eső értékét ... Ahogy az eső és a harmat először azért hullik, hogy a mag kicsírázzon, majd azért, hogy a termés beérjen, úgy a Szentlélek is azért adatik, hogy a lelki növekedést egyik fázisból a másikba vigye. Ha az első cseppek nem végezték el munkájukat, akkor a késői eső nem képes tökéletessé tenni a magot ... Sokan nagymértékben kimaradtak a korai esőből. Ezért nem éltek azokkal a kiváltságokkal, amelyeket Isten biztosított nekik. Ezek arra várnak, hogy a késői eső majd kipótolja hiányosságaikat. Úgy gondolják, hogy amikor a kegyelem gazdag áldásai kiáradnak, ők is megnyitják szívüket, és részesülnek benne. Sajnos, rettenetes hibába esnek. Ha naponként nem haladunk előre a keresztény erények gyakorlásában, akkor nem fogjuk felismerni a Szentlélek megnyilatkozásait a késői esőben. Lehet, hogy körülöttünk mindenki szívére hullik majd anélkül, hogy mi felismernénk és elnyernénk azt ... Ha nem fejlődünk és nem törekszünk arra, hogy elnyerjük mind a korai, mind a késői esőt, elveszítjük lelkünket, és a felelősség ezért csak rajtunk nyugszik."

Isten ereje életet ad: "Az a teremtő energia, amely létrehozta a világokat, Isten szavában van. Ez az Ige erőt ad, életet teremt. Minden parancsa ígéret, amelyet ha az akarat magáévá tesz és a lélek elfogad, akkor a Végtelen életét viszi magával. Átformálja természetünket, és lelkünket Isten képmására újjáteremti."

Szükség van a Lélek keresztségére: "Amire szükségünk van, az a Szentlélek keresztsége. Enélkül éppoly kevéssé vagyunk alkalmasak arra, hogy kimenjünk a világba, mint a tanítványok voltak az Úr keresztre feszítése után. Jézus ismerte szükségleteiket, és azt mondta nekik, hogy maradjanak Jeruzsálemben, míg el nem nyerik a felülről való erőt ... Ugyanolyan buzgón kell imádkoznunk a Szentlélek alászállásáért, mint ahogy a tanítványok tették pünkösd napján. Ha nekik szükségük volt erre akkor, mennyivel nagyobb szükségünk van rá nekünk ma."

Légy állandóan készen: "Nem tudom megmondani, hogy mikor következik be a Szentlélek kitöltetése, és hogy mikor lesz az, amikor a hatalmas angyal alászáll, hogy csatlakozzon a harmadik angyalhoz É mű befejezésében. Üzenetem az, hogy egyetlen biztonságunk, ha állandóan készen állunk a mennyei eső fogadására. Ha lámpásaink meg vannak töltve és szüntelenül égnek."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
"Szerető Úr Jézus! Segíts megérteni, hogy mindnyájunknak most kell elnyernünk a felkészítő és erőt adó Szentlelket."

Csak azok, akik bizonyosan tudják, hogy most rendelkeznek a Szentlélekkel, fogják elnyerni a második pünkösdi kitöltetést Isten művének befejezésére. Sokan kérdezik, hogyan lehetek bizonyos abban, hogy rendelkezem Szentlélekkel? Azok, akik Krisztushoz hasonló erényekéi követnek, és szeretetről, örömről, békéről, hosszútűrésről, szívességről, jóságról, együttérzésről és önuralomról tesznek tanúbizonyságot, ők az élő Isten Szentlélekkel betöltött gyermekei.