IMA ÉS BIZALOM
"Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom. Jó az Úr azoknak, akik várják őt; a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig." (Jeremiás siralmai 3:24-26)

Hogyan lehetek állhatatos a reménységben?Nyugalom az Úrban: "Mennyei Atyánknak ezer útja van arra, hogy gondoskodjon rólunk, amiről mi semmit sem tudunk. Azok, akik elfogadják azt az alapelvet, hogy Isten szolgálatát mindenek elé helyezzék, értelmetlennek találják a nyugtalanságot, mert egyenes ösvényt éreznek lábaik előtt."

Nyugalom és bizalom: "A Krisztusban való élet a lelki nyugalom élete. Nem mindig az elragadtatás érzülete, de legyen állandóan békés bizalommal tele. Reményetek nem önmagatokban, hanem Krisztusban van. Gyengeségeteket kiegészíti az Ő ereje, tudatlanságotokat az Ő tökéletessége. Azért ne magatokra, hanem Krisztusra tekintsetek! Foglalkozzanak gondolataitok az Ő szeretetével és jellemének tökéletességével! Krisztus önmegtagadása, alázatossága, tisztasága, szentsége és leírhatatlan szeretete legyen a tárgya elmélkedéseteknek. Csak ha Őt szeretjük, ha az Ő példáját követjük és teljesen rábízzuk magunkat, alakulhatunk át az Ő képmására."

Alávetett élet: "Isten semmilyen helyzetben sem hagyja magára azt, aki szolgálatára szenteli életét. Bárhova sodródunk, van egy Vezetőnk, aki eligazít. Bármi a problémánk, biztos Tanácsadónk van. Bármi fáj is, bárkit gyászolunk, bármilyen magányosak vagyunk, van egy Barátunk, aki velünk érez. Ha tudatlanságunk tévútra visz, Krisztus nem hagy magunkra. Világosan és érthetően mondja: 'Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet' ".

Krisztus a példaképünk: "Az aggodalmaskodás vak, nem láthat a jövőbe, Jézus azonban kezdettől fogva látja a véget. Krisztus szívében tökéletes harmónia honolt Istennel, és a béke is tökéletes volt. Sohasem kábította el a dicséret, nem törte le sem a bírálat, sem a csalódás. A leghevesebb ellenállás és a legkegyetlenebb bánásmód mellett is megőrizte rettenthetetlen bátorságát. Állítólagos követői közül azonban sokak szíve aggódik, remeg, mert félnek Istenre bízni magukat. Nem merik alávetni magukat teljesen, mert visszarettennek az ilyen mérvű alárendelés következményeitől. Pedig ha ezt nem teszik meg, nem találhatnak békességet."

Isten segít azoknak, akik bíznak benne: "Isten hatalmas dolgokat akar cselekedni a benne bízókért. Ma Isten népének azért nincs nagyobb ereje, mert saját bölcsességében bízik és nem ad alkalmat Istennek, hogy hatalmát kinyilatkoztassa érdekében. Ő minden szükségben segít benne bízó gyermekein, ha teljes bizalmukat belé vetik és híven engedelmeskednek neki."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
A remény, a bizalom és a hit, az Úrnak való alárendelt élettel együtt azt a bizonyosságot adja nekünk, hogy soha nem vagyunk egyedül. Életünk minden helyzetében bízhatunk az Úrban, és ha ezt tesszük, Ő leveszi terheinket, meggyógyítja sebeinket, megvigasztal bennünket szomorúságunkban és körülvesz szeretetével. Szárnyai alatt védelemre, gondoskodásra és örömre lelünk.