NAGY ÉS DRÁGA ÍGÉRETEK
"Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon."
(2Péter 1:4)

Mindennapi életem olyan összhangban van-e Istennel, hogy bízhatok ígéreteinek beteljesülésében?

Isten ígéreteinek célja: "Isten azért helyezte el ígéreteit az Ő Igéjében, hogy ezáltal belévetett hitre vezessen bennünket. Ígéretei által félrelebbenti az örökkévalóság fátylát, hogy betekinthessünk abba az örök, mindenekfelett való dicsőségbe, mely a győzőkre vár."

Válaszol imáinkra: "A Szentlélek által az egyszerű imák valóban áthatolnak azon az ajtón, melyről Krisztus kijelentette: 'Megnyitottam és senki sem zárhatja be.' Ezek az imák Krisztus tökéletességének tömjénjével keveredve, mint jó illatok jutnak el az Atyához, aki válaszol azokra."

A Szentháromság segít: "Az a tény, hogy megkeresztelkedtél az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, azzal a bizonyossággal jár, hogy ha igényt tartasz az Ő segítségükre; ezek a Hatalmak minden válságos helyzetben segítségedre lesznek."

Angyalok is segítenek: "A mennyei seregek védelme biztosított mindazoknak, akik Isten akarata szerint munkálkodnak, és követik az Ő terveit. Buzgó, őszinte imában hívhatjuk a mennyei segítőket, hogy álljanak mellénk! Fényes és hatalmas, láthatatlan mennyei seregek munkálkodnak együtt az alázatosokkal, a szelídekkel és az alacsony sorsúakkal."

Segítség a nehéz helyzetben: "A kavargó élét nehézségeivel küzdők és már-már csatát vesztők a kuszaságok útvesztőjében felküldhetnek egy-egy fohászt mennyei eligazításért. A tenger és a szárazföld utasa nagy veszélyben így bízhatja rá magát a menny oltalmára. A hirtelen nehézségben vagy veszélyben a szív segítségért kiálthat hozzá, Aki megígérte, hogy hűséges, hívő gyermekei segítségére siet bármikor hívják."

Változhatatlan szeretet: "Ha bárki, aki naponta közösségben van Istennel, eltéveszti az utat, ha egyetlen pillanatra leveszi tekintetét Jézusról, az nem azért van, mert szándékosan vétkezni akar. Ha belátja hibáit, Jézushoz jön és szemeit újra Reá emeli. Az a tény, hogy vétkezett, egyáltalán nem teszi őt kevésbé drágává Isten szívének."

Hit által igényeljünk minden ígéretet: "Vajon igaz Jézus? Komolyan gondolja, amit mond? A válasz egyértelmű: igen, minden szót. Ha tehát bizonyos vagy ebben, akkor hit által igényelj minden ígéretet, amit Ő tett, és elnyered áldásait, mert az áldások elfogadása hit által ad életet a léleknek. Hihetsz abban, hogy Jézus igaz hozzád való viszonyában annak ellenére, hogy gyenge és méltatlan gyermekének érzed magad."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Amikor az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében víz által megkeresztelkedünk, a Szentháromság tisztává tett lakhelyévé leszünk. Isten segítségével sorozatos győzelmeket aratunk, s így győzőkké válunk. És akkor bizalommal imádkozhatunk, hozzá, mert tudjuk, hogy Isten gazdagabban válaszol imáinkra, mint azt kérni vagy elgondolni tudnánk. Bármilyen veszély, nehézség, próba vagy kísértés ér bennünket, mennyei seregek védenek és segítenek minket. Jézus kijelentette és mi bízhatunk benne, hogy legyünk bátrak, mert Ő velünk van minden nap a világ végezetéig és soha nem hagy el bennünket.