AZ Ő SÁTRÁNAK REJTEKE
"Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem." (Zsoltárok 27:5)

Milyen előkészületekre van szükségem ahhoz, hogy a nyomorúságok idején bízhassak Isten védelmében?Így szól az Úr: "Amikor Sátán saját gondolatait erőlteti elménkbe, azt mondhatjuk, hogy így szól az Úr, s ez által a Mindenható sátrának rejtekébe menekülhetünk."

Az igazság ismerete védelmünk: "Akik igazán igyekeznek megismerni az igazságot és lelküket az engedelmesség útján megtisztítani, minden erejükkel készülve a harcra, azok az igazság ismeretében biztos oltalomra lelnek. 'Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged' (Jel 3:10) - ígéri a Megváltó. Inkább elküldené minden angyalát a mennyből népe védelmére, mintsem engedné, hogy Sátán egyetlen Istenben bízó embert is legyőzzön."

A Szentírás védőbástya: "Isten népének a Szentírásnál kell védelmet keresnie a hamis tanítók befolyása és a sötétség lelkeinek megtévesztő hatalma ellen. Sátán minden úton-módon igyekszik az embert elzárni a Biblia kínálta ismerettől, mert a Biblia világos kijelentései leleplezik csalásait. Nemsokára szemtanúi lehetünk utolsó nagy csalásának. A hamisítvány annyira fog hasonlítani az igazságra, hogy csakis a Szentírás által lehet különbséget tenni köztük. Minden kijelentést és minden csodát a Biblia bizonyságtételével kell ellenőrizni. Csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemben végig kitartani, akik felvértezték értelmüket a Biblia igazságaival."

Emlékezni kell: "Jézus ezt ígérte tanítványainak: 'Ama vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam néktek' (Jn 14:26). De ahhoz, hogy a veszély idején Isten Lelke eszünkbe juttathassa Krisztus tanítását, előbb azt szívünkbe kell zárnunk."

Emlékezetünkbe vésve: "A mindennapi, őszinte igyekezet Isten és küldötte, Jézus Krisztus megismerésére erőt, eredményességet ad a léleknek. A Szentírás szorgalmas kutatásával nyert tudás megvilágítja az elmét éppen a megfelelő időpontban. Ám ha valaki elhanyagolja Krisztus Igéjének megismerését, ha próbában sohasem tapasztalta meg kegyelmének erejét, nem várhatja, hogy a Szentlélek emlékezetébe idézze szavait. Naponta osztatlan ragaszkodással és bizalommal kell szolgálnunk Istent!"

Meg van írva: "Isten megkísértett és megpróbált népének az élő Ige alapjain kell állnia: meg van írva."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Ha Sátánnak és a bűnnek szolgálunk, lépésről lépésre, szinte észrevétlenül ereszkedünk le az ő romlott lelki színvonalára. Amikor azonban őszinte keresztényekké leszünk, és ellenszegülünk kísértéseinek, Sátán gyilkos ellenséggé válik és szüntelenül támadni fog bennünket. Elsősorban értelmünket támadja meg. Különös örömét leli abban, ha a múlt bűneivel kínozhat bennünket. De a kísértés közben emlékezhetünk arra, hogy Isten oly messze vetette bűneinket, mint amilyen messze van kelet a nyugattól, és soha nem emlékezik meg azokról. Eltemette bűneinket a bocsánat tengerébe.

Amikor Sátán mintegy özönvízzel a régi bűnök és kísértések emlékével borít be minket, szüntelenül emlékezzünk arra, hogy Isten nem hagy bennünket feljebb kísérteni, mint ahogy elhordozhatnánk, és a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja nekünk. Ezért van menekvés imádság által. Isten azt ígérte, hogy bűneink nem uralkodnak rajtunk, mert sátrának rejtekébe helyez bennünket. Hála Istennek, rabságunk véget ért, és a rabszolgatartónak nincs többé hatalma felettünk. Nem tud bűnre kényszeríteni bennünket.