IMA ÉS ELMÉLKEDÉS

"Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el." (Zsoltárok 119:16)

Hogyan szerezhetem meg Dávid tapasztalatát?Engedelmeskednünk kell: "Az ismeret elnyerése érdekében a Szentlélek vezetése alatt kell élnünk. Engedelmeskednünk kell mindannak, amit Isten Igéje parancsol. Igényelhetjük mindazt, amit ígér."

Megértés ima által: "A Bibliát soha nem szabad imádkozás nélkül kutatni. Csak a Szentlélek tudja megéreztetni velünk a könnyen megérthető dolgok fontosságát, és csak Ő akadályozatja meg a nehezen érthető dolgok kiforgatását. Isten mennyei angyalokat bízott meg azzal, hogy Igéjének befogadására alkalmassá tegyék szívünket; olyannyira, hogy az Ige szépségében gyönyörködni, intéséből okulni tudjunk, ígéreteiből pedig életet és erőt merítsünk."

Céltudatosság: "A bibliai igazságok megértése nem annyira az értelmi képességen múlik, hanem inkább a céltudatosságon és az igaz élet utáni vágy őszinteségén."

Elmélkedjünk szeretetéről: "Isten arra szólít, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta gondolatokkal. Azt akarja, hogy elmélkedjünk szeretetén és irgalmán, hogy tanulmányozzuk azt a csodálatos munkát, amelyet a dicső megváltási tervben végez. Akkor egyre jobban megértjük az igazságot, mélyebb és megszenteltebb vággyal sóvárgunk szívünk és gondolataink megtisztítására. Miközben az Ige kutatásával ápoljuk az Istennel való közösséget, lelkünk a szent gondolatok tiszta légkörében átformálódik."

Járjunk a világosságban: "Járjunk állandóan Isten világosságában. Elmélkedjünk naponta az Ő jelleméről, akkor felismerjük szépségét és örvendezünk jóságában. Szívünket lángra lobbantja az Ő szeretete, felemelkedünk, mintha örökkévaló karok hordoznának bennünket. Azzal az erővel és világossággal, amit Istentől kapunk, sokkal többet ismerünk meg, és sokkal több eredményt érünk el, mint amennyit bármikor álmodhattunk volna."

Elmélkedjünk a Megváltó tökéletességéről: "Ha Üdvözítőnk tökéletességét szemléljük, akkor bennünk is felébred a vágy, hogy teljesen átalakuljunk, megújuljunk az Ő képmására. Lelkünk éhezi és szomjúhozza azt, hogy Hozzá hasonlítsunk, akit imádunk. Minél inkább Krisztusra irányítjuk gondolatainkat, annál inkább fogunk róla másoknak beszélni és képviselni Őt az egész világ előtt."

A világ történelmének legünnepélyesebb szakasza: "A világtörténelem legünnepélyesebb időszakában élünk. A földön élő tömegek sorsa nemsokára eldől. Saját jövőnk és mások üdvössége múlik azon, hogy mi most hogyan élünk. Szükségünk van Isten Lelkének vezetésére. Krisztus minden követőjének komolyan kell kérdeznie: 'Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?' Meg kell magunkat alázni böjtben és imában az Úr előtt, és sokat kell elmélkednünk Isten Igéjén, különösen az ítélet jelenetein. Mély és élő tapasztalatot kell szereznünk Istennel."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Ha valóban azt akarjuk, hogy tiszta szívünk, magasabb rendű és tisztább gondolataink legyenek, naponta elmélkednünk kell Krisztus életéről. Szemlélődés által megváltozunk, megújulunk, értelmünk megtelik az Ő tiszta gondolataival. Ha úgy érezzük, hogy nem vagyunk képesek a tiszta gondolatokra és arra, hogy krisztusi jellemet alakítsunk ki magunkban, akkor Isten Szaván kell elmélkednünk, isteni segítséget kell kérnünk böjtben és imában. Pál azért ad konkrét javaslatokat arra, hogy miről gondolkodjunk (Fil 4:8), hogy életünkben visszatükröződhessen Krisztus jelleme.