MIÉRT IMÁDKOZZUNK, HA ISTEN ISMERI SZÜKSÉGLETEINKET?


"És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle."
(Máté 6:7-8)

Ha Isten úgyis ismeri szükségleteinket és készségesebben elégíti ki azokat, mint ahogy földi szülők segítik gyermekeiket, miért van szükség arra, hogy imában kérjük Őt?Azért kérünk, mert Isten kijelentette, 'Kérjetek és adatik néktek': "Imáinknak nem az a célja, hogy olyasmit közöljünk Istennel, amit Ő eddig nem tudott. Az Úr ismeri minden lélek titkát ... Sőt még mielőtt az ima felhangzik, vagy a szív sóvárgása kifejezésre jut, Krisztus lelki erőt küld annak az embernek, akinek szívét kegyelme érintette ... Isten tervét képezi az is, hogy a hittel elmondott imánkra válaszként megadja azt, amit kérés nélkül nem árasztott volna reánk."

Felhalmozott áldások azoknak, akik kérik: "Isten az áldásoknak az egész mennyet betöltő tömegével rendelkezik, amit ki akar árasztani mindazokra, akik komolyan kérik azt a segítséget, amit csak az Úr adhat meg ... Ha olyasmit kérsz, ami nélkülözhetetlen lelked java érdekében, hidd, hogy megkapod, és valóban a tied lesz."

Folyamatosan kérd: "Isten nem azt mondja, hogy kérd egyszer és megkapod, hanem arra szólít fel, hogy lankadatlanul, állhatatosan imádkozzunk. Ha kitartunk a könyörgésben, buzgóságunk erősödik, és még jobban vágyunk arra, amit kérünk."

Vigyázz, mert megkárosítod a lelkedet: "Vigyáznod kell, mert az élet elfoglaltságai oda vezetnek, hogy elhanyagolod az imát pont akkor, amikor a legnagyobb szükséged van arra az erőre, amit az ima adhat. Súlyos bűn megfosztani a lelket attól az erőtől és mennyei bölcsességtől, mely rendelkezésére áll, csak az embernek kérnie kell ... Tedd meg azt, amit Isten kért tőled, és biztos lehetsz benne, hogy Ő is meg fogja tenni, amit megígért."

Az ima nem Isten gondolatait változtatja meg, hanem tetteit befolyásolja: "Kitartó imánkkal arról teszünk bizonyságot, hogy szilárdan bízunk Istenben. Hiányérzetünk buzgó imádkozásra késztet, és könyörgésünk megindítja Istent ... Isten akkor adja meg szívünk vágyait, ha komoly imában kérjük azt ... Isten művében a legnagyobb győzelmeket nem gondosan kimunkált érvekkel érjük el, hanem Isten fogadószobájában."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Ima nélkül nem tudnánk, hol állunk lelkileg. A megválaszolt imák tükrözik lelki állapotunkat. Ima nélkül nincs lelki erő, nincs győzelem és nincs mennyei vezetés. A rövid, rendszertelen, formai imák gyenge lelki izomzatot eredményeznek, és nem teszik lehetővé, hogy győzzünk énünk, büszkeségünk, valamint a test kívánságai és rossz természetünk kísértései felett. A hitből fakadó, szívbeli imádság azt az áldott bizonyosságot adja nekünk, hogy a Szentlélek naponta felken bennünket, és hogy Jézus bennünk él. Így a világnak, a testnek és Sátánnak nem lesz hatalma felettünk. A büszkeséget sikerül megkötözni, keresztre feszíteni, majd eltemetni. Ennek következtében bensőséges közösségbe kerülünk a Szentháromsággal.