VIGYÁZZATOK TEHÁT!

"Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura, este-e vagy éjfélkor, kakasszókor vagy reggel! Hogy ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Amiket pedig nektek mondok, mindenkinek mondom. Vigyázzatok!" (Márk evangéliuma 13. fejezetének 35-37. verse)

Mit jelent az Úr figyelmeztetése: 'vigyázzatok'? Melyek azok a dolgok, amelyekre vigyázni kell, és amelyek ellen védekezni kell?Nézzünk fel! "Egy csapatot láttam, a tagjai vártak és vigyáztak. A tekintetüket az égre emelték, és az ajkukon a Mester szavai voltak. 'Amiket pedig nektek mondok, mindenkinek mondom. Vigyázzatok!' (Márk evangéliuma 13. fejezetének 37. verse) Láttam, nem volt mód arra, hogy növekedjenek a világiasságban és a földi dolgok szeretetében, s ugyanakkor várakozó és figyelő állapotban is maradjanak, úgy, ahogy az Úr parancsolta."

Figyeljünk az első tünetre! "Figyeljetek, testvéreim, a világosságotok első elhalványulására, az ima első elhanyagolására, a lelki szendergés első tünetére."

Figyeljünk a szokásunkra! "Vigyázzunk a régi szokásunkra és természetes tulajdonságjegyeinkre, mert különben visszatérnek. Szorítsuk háttérbe ezeket, és vigyázzunk."

Más dolgokra figyelni! "Figyeljetek, különben arra kényszerültök, hogy sietve, kapkodva, türelmetlenül szóljatok. Figyeljetek, különben büszkeség költözik a szívetekbe. Figyeljetek, különben a gonosz kívánság legyőz benneteket, ahelyett, hogy ti győznétek le azt. Figyeljetek, különben könnyűnek találnak titeket, és a befolyásotok inkább a halált, mint az életet mozdítja elő."

Figyeljetek a lehetőségre! "Figyeljetek azokra az emberekre, akiket Krisztus a saját vérén váltott meg. Figyeljetek arra, hogy lehetőségetek nyíljon jót tenni az érdekükben."

Figyeljetek az imára! "Imádkozni kell, és figyelni az imára, hogy ne legyen ellentétben az életünkkel. Ne feledjük el, figyelni az imára azt jelenti, miszerint megéljük az imánkat Isten előtt, hogy válaszolhasson arra."

Legyetek készen Krisztus eljövetelére! "Úgy kell figyelni, munkálkodni és imádkozni, mintha ez volna az utolsó nap, amit kaptunk. Milyen intenzív és komoly lenne akkor a mi életünk! Milyen szorosan követnénk Jézust minden szavunkkal és cselekedetünkkel! Szüntelenül imádkozzatok! Ez azt jelenti, hogy legyetek imádkozó lelkületűek, és akkor készen lesztek az Úr eljövetelére."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLAT
Amikor engedjük, hogy a lelki színvonalunkat a barátaink határozzák meg, és nem érezzük szükségét szorosabban együtt járnunk az Úrral, s amikor azt gondoljuk, az életmódunk elfogadható az Úr előtt annak jelenlegi romlott, alacsonyabb rendű állapotában, akkor becsapjuk magunkat, Sátán pedig félrevezet minket.

Nemrégen meglátogattam egy keresztény otthont, ahol, ha elmegyek, csaknem mindig nyitva van a televízió, és az ott élők állandóan nézik. Nincs rendszeres reggeli és esti Isten-tisztelet. Hetente egyszer elmennek a gyülekezetbe, és azt gondolják, hogy teljesítették a vallásos kötelezettségüket. Nem érzik szükségét a lelki éberségnek, sem annak, hogy az örök életre való felkészülés jegyében naponta egy-két órát a térdükön töltsenek Isten előtt. Meg kell vizsgálnunk magunkat, hogy vajon összhangban vagyunk-e Isten akaratával. Ha Jézus ma eljönne, a jelenlegi lelki állapotunkban készen állnánk-e Őt fogadni?

"Drága Atyánk! Segíts nekünk figyelni, imádkozni és felkészülni az Úr Jézus Krisztus második eljövetelére."