CSOPORTOS IMA

"Ismét mondom nektek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a Földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük." (Máté evangéliuma 18. fejezetének 19-20. verse)

Van-e lelki haszna annak, ha kis csoportokat hozunk létre a Biblia-tanulás,
ima és bizonyságtétel céljára?Gyűljenek össze kis csoportok! "Kis csoportok jöjjenek össze esténként, délben vagy korán reggel a Biblia tanulmányozására. Tartsanak imaórát, hogy megerősödjenek, megvilágosodjanak és megszentelődjenek a Szentlélek által. Krisztus ezt a munkát szeretné elvégezni minden munkás szívében. Ha megnyitod az ajtót, és befogadod Őt, nagy áldás jön vele. Angyalok lesznek a társaságodban. Ehetsz az élet fájáról. Bizonyságot tehetsz arról a szeretetteljes közösségről, amelyet a munkatársaiddal szerzel e drága órákban, miközben keresitek Isten áldását. Mondja el mindenki a tapasztalatát egyszerű szavakkal."

Imádkozzunk a Lélek keresztségéért! "Miért nem éhezünk és szomjazunk a Lélek ajándékára, ha tudjuk, hogy ez az az eszköz, amely által erőt nyerhetünk? Miért nem beszélünk arról, imádkozunk azért, és prédikálunk arról? Az Úr készségesebben adja nekünk a Szentlelke erejét, mint ahogy a szülők adnak jó ajándékot a gyermekeiknek. Minden munkásnak könyörögnie kell Istenhez a Lélek keresztségéért. Kis csoportoknak kell összejönniük, hogy különleges segítséget és mennyei bölcsességet kérjenek, s így tudjanak bölcsen tervezni és munkálkodni."

Imádság a rostálás idején! "Miközben az imádkozók továbbfolytatták a komoly kiáltásukat, Jézustól egy-egy fénysugár hullott rájuk, hogy a szívüket erősítse, és az arcukat felderítse. Láttam azt is, hogy egyesek nem vettek részt e fohászkodásban, küzdelemben. Gondtalanoknak és közömböseknek látszottak. Nem álltak ellene az őket körülvevő sötétségnek, s az sűrű felhőként borult rájuk. Isten angyalai elhagyták ezeket az embereket, s inkább a komoly imádkozók segítségére siettek, akik a teljes erejükkel ellenálltak a gonosz angyaloknak, s akik úgy igyekeztek magukon segíteni, hogy szüntelenül Istenhez kiáltottak. De az angyalok elhagyták azokat, akik nem törekedtek önmagukon segíteni, s ezeket az embereket nem is láttam többé. Kérdeztem a szemlélt rostálás jelentőségét, s azt hallottam, hogy azt a hű tanúnak Laodiceáról szóló határozott bizonysága idézte elő."

Együttes ima: "Sokszor kell imádkoznunk, ha fejlődni akarunk a hívői életben. Amikor először hirdettük az igazság üzenetét, sokszor imádkoztunk. Időnként órákat töltöttünk komoly imában. A bennünket fenyegető veszély sokkal nagyobb ma, mint akkor volt."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLAT
Amikor komolyan éhezünk és szomjazunk a Lélek ajándékának kettőzött mértékére, és határozottan kiáltunk azért, a Lélek eljön. Ha bennünk lakik, megerősödünk, megvilágosodunk, megszentelődünk, és felkészülünk Isten akaratának cselekvésére. Csak ekkor leszünk képesek meggyőződéssel prédikálni és tanítani a személyes tapasztalat fontosságáról. Nem lehetünk többé nemtörődöm és közömbös emberek. Komolyan kell küzdenünk azért, hogy Isten nagyobb mértékben töltse ki a Szentlelke erejét. Csak akkor kapjuk meg ezt, ha kérjük, és imádkozunk ezért. Ha akár egyedül, akár kis csoportban könyörgünk a Szentlélek erejéért, angyalok sietnek majd a segítségünkre. Ma sok prédikátor, tanító és gyülekezeti tag van, de Isten azokat keresi, akik a hit hősei. Ezek közé tartozol-e?

"Jöjj, mennyei Atyánk! Jézus nevében kérjük, és add, hogy megtapasztaljuk a Szentlélek erejének kettőzött mértékét, és e sötét világot betölthesse a világosságod, a szereteted és a dicsőséged."