AZ IMÁDKOZÓ LELKÜLET ELNYERÉSE

"Imádkozik Istenhez, és Ő a kegyelmébe veszi, hogy az őszintét nézhesse nagy örömmel, és az embernek visszaadja az igazságát." (Jób könyve 33. fejezetének 26. verse)

Gyakran nagyon nehéz imádkozni. hogyan nyerhetjük el az imádkozó lelkületet?Isten jelenlétében lenni: "Az ima hangozzon bár az Isten-tiszteleten, a családi oltárnál vagy csendes helyen, mindig Isten jelenlétébe helyezi az embert."

Különítsünk el időt az imára: "Nekünk is el kell különítenünk időt az elmélkedésre és imára, valamint a lelki felüdülés elnyerésére. Nem értékeljük az ima erejét és hatalmát úgy, ahogy kellene. Az ima és a hit megteheti mindazt, amit a földi hatalom sohasem."

Különítsünk el egy helyet az imára: "Legyen helyed a titkos imád részére. Jézus is kiválasztott helyet, ahol Istennel társalgott. Hozzá hasonlóan tegyünk mi is. Gyakran rászorulunk, hogy visszavonuljunk ilyen helyre; ha a helyiség még oly szerény is, hogy egyedül legyünk Istennel. A rejtett helyen, ahol egyedül vagyunk, a legtitkosabb kívánságunkat és vágyunkat is elmondhatjuk a végtelenül irgalmas Isten előtt."

A Biblia-olvasás felkészíti az elmét az imára: "Nagyon elhanyagoljuk az ima drága kiváltságát. Isten szavának olvasása felkészíti az elmét az imára. Az ima a keresztény erőforrása. Amikor magában van, tulajdonképpen akkor sincs egyedül, mert annak jelenlétét érzi, aki ezt mondta. 'Íme, én tiveletek vagyok.' ... Tisztelettel kell tanulmányoznunk a Bibliát, abban a tudatban, hogy Isten jelenlétében vagyunk. Minden tanuló, aki megnyitja a Szentírást, kérje a Szentlélek világosságát, mert azt az ígéretet kapta, hogy el fogja nyerni."

Az ének fegyver a csüggedés ellen: "Fejezzük ki Isten dicsőítését és a hálaadásunkat énekben. Ha kísértés ér bennünket, ahelyett, hogy teret engednénk az érzésünknek, hit által mondjunk hálaéneket Istennek. Az ének olyan fegyver, amit mindig alkalmazhatunk a csüggedéssel szemben."

Gondoljunk Istenre, és dicsérjük őt! "Ha annyit gondolnánk Istenre, mint ahányszor a kegyelmének bizonyítékát tapasztalhatjuk, akkor a gondolatunk állandóan nála időzne; élvezetté válna róla beszélni és a nevét magasztalni."

Mit tegyünk, ha nem akarunk imádkozni? "Ha úgy érezzük, hogy alig van kedvünk Jézussal beszélgetni, akkor imádkozzunk a legtöbbet. Ily módon széttörjük Sátán láncait. A sötétség fellegei eltűnnek, és átérezzük Jézus édes jelenlétét."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLAT
Az ördög mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ne legyen időnk imádkozni. Lefoglal bennünket a televízióval és más szórakozással, hogy az időnket elvesztegessük, és ne maradjon arra, hogy Istennel beszélgessünk. Megtörténhet, hogy a gonosz erő vitát és civakodást, elégedetlenséget és zúgolódást, valamint kritizáló lelkületet ültet belénk, s e dolgok által kiűzi a szívünkből az ima utáni vágyat. Találnunk kell egy csendes helyet, ahol beszélgethetünk a Mennyel. Itt megnyithatjuk a szívünket Isten előtt, letehetjük a terhünket, segítséget kérhetünk, s naponta imádkozhatunk a Szentlélek bölcsességéért, vezetéséért és kenetéért. Imádkozzunk; dicsérjük, magasztaljuk, áldjuk, tiszteljük az Urat imában, énekben és hálaadásban.

"Áldjad, én lelkem, az Urat, dicsérjed az Ő szent nevét."