HAMIS VÁLASZOK AZ IMÁRA

"Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz." (Jeremiás 33:3)

Sátánnak van-e lehetősége arra, hogy hamis válaszokat adjon imáinkra?

Sátánnak minden áldáshoz van egy hamisítványa: "Mindenütt és mindenkor, ahol és amikor az Úr igazi áldásokat ad, megjelenik annak hamisítványa is, hogy hatástalanná tegye Isten igaz munkáját."

Azok tapasztalata, akik 1844-ben elvetették a világosságot: "Láttam, amint feltekintettek a trónhoz és így imádkoztak: 'Atyánk, add nekünk lelkedet!' Sátán erre rájuk árasztotta szentségtelen befolyását; leheletében sok világosság és erő volt, de hiányzott belőle a mindent megédesítő szeretet, az öröm és békesség. Sátán célja az volt, hogy eltévelyítse, visszatartsa és megcsalja Isten gyermekeit. (1844-ben keresztények egy csoportja hitte hogy Jézus visszajön, tévesen)"

A megújulás idején Sátán hamisítványokat vezet be: "Mielőtt Isten utoljára látogatná meg ítéletével a földet, az Úr népe között olyan lelki ébredés lesz, amire az apostoli idők óta nem volt példa. Isten Lelke és ereje kiárad népére... A lelkek ellensége gátolni akarja ezt a munkát. Mielőtt e megmozdulás ideje elérkezik, megkísérli kibontakozását megakadályozni hamisítvány létrehozásával.

Azokban az egyházakban, amelyeket megtévesztő befolyása alá tud vonni, azt a látszatot kelti, hogy Isten különleges áldása árad ki rájuk. Nagy vallási érdeklődés látszatát kelti. Tömegek ujjongnak majd azon, hogy Isten csodálatos munkát végez értük, pedig ez a munka más lélektől származik. Sátán a vallás leple alatt próbálja meg befolyását a keresztény világra kiterjeszteni."

Sátán tapasztalatot ad azoknak, akik noha imádkoznak, nem akarnak Istennek engedelmeskedni: "Isten világos parancsolatai ellenére lesznek férfiak és nők, akik saját kívánságaikat követik, miközben imádkozni merészelnek, és megpróbálják rávenni Istent, engedje meg, hogy kinyilvánított akaratával ellentétesen cselekedjenek.Az Úrnak nem tetszenek az ilyen imák. Sátán odaáll ezek mellé az emberek mellé, mint ahogy Évával tette Édenben. Ösztönzi őket, s így szerzett élményeikről azt állítják, hogy azok a legcsodálatosabb tapasztalatok, amit az Úrtól kaptak. Az igazi tapasztalat azonban tökéletes összhangban van Isten természeti és erkölcsi törvényével."

Szükségletünk: "A fanatizmus és a hamis elméletek minden formája, mely az igazság látszatát kelti, meg fog nyilatkozni Isten maradék népe életében... Ezért szükségünk van arra, hogy a menny világossága kicsiszolja lelki ítélőképességünket, hogy felismerjük azt a lelket, mely Istentől jön... Ha nem figyelünk szüntelenül, az ellenség le fog győzni bennünket."

"Ha felépítjük magunkat a hitben, a Mindenható védelmében, biztonságban leszünk."

Összefoglalás és imagondolatok
Ha kritizáló és bíráló lelkület lakik szívünkben, ha nem hagyjuk el felismert kicsiny vagy nagy bűneinket, akkor Sátán jogot formál arra, hogy hamis válaszokat adjon imáinkra. Akkor hamis jeleket és csodákat fogunk kapni, mert szinte mindennel szemben, amit Isten, Jézus és a Szentlélek valaha tett, Sátánnak van egy hamisítványa. Hogyan tudjuk megmondani a különbséget? Minden természetfeletti jelt meg kell vizsgálni. Meg kell vizsgálnunk a mögötte lévő lelket a Szentírás segítségével (1jn 4:1-4). Sátánnak számos hamis megnyilatkozása lehet, de ugyanakkor ott van az élő Isten hatalmának igazi megnyilatkozása is a Szentlélek által. Ezért ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel együtt. Pontosan az a tény igazolja, hogy van igazi Hatalom, hogy vannak hamis hatalmak.

Szerető édes Atyánk! Segíts nekünk abban, hogy száz százalékig a te Igédre hagyatkozzunk, és ne saját érzéseinkre vagy a csodákra. Hálát adunk neked azért, hogy az írások által megvizsgálhatjuk a lelkeket, ezért sohasem kell félrevezettetnünk az által, amit látunk vagy hallunk.

Shelley Tibor és Mária

Kattints az asztali verzióhoz!
A "sütik" törlésééig megjegyzi a beállítást.