AZ IMAMEGHALLGATÁS KULCSA A HIT

"A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni: mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik." (Zsidók 11:1,6)

"Ami pedig hitből nincs, bűn az." (Róma 14:23)

Milyen mértékben függ az ima meghallgatása a hittől? Mi a hitből mondott ima?Csak hit által közeledhetünk Istenhez: "A hit az a lelki kéz, mellyel megérinthetjük a Végtelent ... A hit az a kéz, amellyel a lélek megragadhatja azt a kegyelmet és irgalmat, amit Isten felajánl neki ... Igaz hit és igaz ima - mily nagy erők. Olyanok ezek, mint két kar, melyekkel az imádkozó ember megragadja a végtelen szeretet hatalmát."

Nem a hit vált meg bennünket: "Hit által kapjuk meg Isten kegyelmét, de nem a hit az üdvözítőnk. A hit nem érdem, hanem kéz, amellyel megragadjuk Krisztust, átvesszük érdemeit, mint orvosságot a bűnre."

Isten megfogja kezünket: "Isten megfogja kezünket és segít, hogy megragadjuk Krisztus Istenségét és tökéletes jellemet öltsünk magunkra."

A hit Jézust közbenjárónak tartja: "A hit meglátja Jézust közbenjárónkként Isten jobb keze felől állni ... Ma ott áll a kegyelem oltára előtt és Isten elé tárja azok imáit, akik vágyakoznak segítségére ... Amint a bűnös őszinte, alázatos imája felszáll Isten trónjához, Krisztus hozzájuk adja az Ő életének és tökéletes engedelmességének érdemeit. Ez a tömjén jó illatúvá teszi imáinkat. Krisztus elhatározta, hogy közbenjár érettünk, az Atya pedig szüntelenül hallgat fiára."

A hitből mondott ima lényege: "Az ima, mely őszinte szívből fakad, és a lélek egyszerű kívánságait fejezi ki úgy, ahogy segítséget kérnénk egy földi baráttól, elvárva azt, hogy megkapjuk: ez a hitből való ima."

Az igazi hit alapja: "Az igazi hit a szentírás ígéretein és ajándékain nyugszik ... Nem saját hitünkben, hanem Isten ígéreteiben kell bíznunk."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Ha azt akarjuk, hogy imánk meghallgatásra találjon, akkor kétkedés nélkül erős hittel igényeljük és várjuk mindazt, amit Isten megígért nekünk. Isten szándékai nem változtak. Ma is ezt mondja. Kérjetek, keressetek, zörgessetek és megkapjátok, és a menny áldásai kiáradnak reátok.

"Atyánk! Segíts nekünk őszinte hittel kérni, és életünket a te erőd által akaratodnak megfelelően élni, hogy a mi buzgó imánk meghallgatását semmi ne akadályozza."