20000 KERESZTSÉG A JORDÁN FOLYÓBAN

Több mint 20 000 keresztény zarándok érkezett megkeresztelkedni a Jordán folyónak ahhoz a részéhez, ahol Keresztelő János megkeresztelte Jézust. Úgy vélik sokan, hogy ez az a hely, ahol a zsidó nép átkelt az Ígéret földjére, és ahol Illés felemelkedett a mennybe.Megemlékeztek az Epifánia, vagyis a Vízkereszt ünnepéről, amelyet a katolikusok és az ortodox keresztények tartanak, megünnepelve a Háromkirályok (napkeleti bölcsek) Jézus Krisztusnál tett látogatását, amikor is a bölcsek által a pogányokhoz is eljutott a Megváltó születésének örömhíre, ahogy azt a Szentírás megjósolta.

A keresztény zarándokok szombaton és vasárnap számos szertartáson vettek részt a Qasr al-Yahud keresztelőhelyen, a Jordán folyónál. Ez a keresztények egyik legszentebb helyszíne, és hívők ezrei jönnek ide minden évben, hogy a keresztségükön keresztül kijelentsék Jézusba vetett hitüket.

Öt keresztény felekezet tagjai tartották meg keresztelési ceremóniájukat a Jordán folyónál, melyet követően a kopt és az örmény keresztények szerveznek rendezvényeket ugyanezen a helyen.

”A helyi hatóságok sok erőfeszítést tettek azért, hogy felkészüljenek ezekre a fontos ünnepségekre, amelyek célja, hogy megőrizzék a vallás és az imádat szabadságát minden keresztény felekezet számára. Az ünnepségeknek köszönhetően a turizmus jelentősen növekszik, a gazdaság fellendülése mellett, amelyért igen hálásak az itt élők. Ezúton kívánunk áldott ünneplést minden ide látogatónak!”- mondta Eran Gross alezredes.

A keresztelkedési helytől nem messze található a "Kolostorok földje", egy 250 hektáros terület, melynek látogatása évek óta korlátozva van a zarándokok számára, mert ott a korábbi háborúk és fegyveres konfliktusok során számos aknamező maradt hátra, veszélyessé téve a helyet. A Kolostorok földje egy olyan terület, ahol igyekeznek a Jordán folyó mentén elhagyatottan álló kolostorokat és templomokat eredeti állapotukban megőrizni, különösen azért, mert ezek olyan épületek, amelyekről a Biblia is említést tesz.

Öt keresztény felekezet tagjai tartották meg keresztelési ceremóniájukat a Jordán folyónál


Reuven Rivlin, Izrael elnöke decemberben a keresztény vezetőknek elmondta, hogy a Kolostorok földje újra látogatható lesz, miután az összes taposóaknát az idei évben felszámolják.

"2020-ban befejezzük az összes akna felszedését a Kolostorok földjén. A Szentföldre tartó keresztény zarándokok száma évről-évre növekszik. 2019-ben csaknem 900 000 zarándok látogatott el a Kolostorok földjének környékére. Keményen dolgozunk azon, hogy 2020 végére befejezzük az egész terület fejlesztését."- nyilatkozta az elnök.

Rivlin felhívta a zsidók és a keresztények figyelmét is, hogy tiszteljék egymást és tartózkodjanak az antiszemita és a keresztényellenes megnyilvánulásoktól.

"Ahogyan a zsidóellenes előítéletek nem méltók a keresztényekhez, úgy a keresztényellenes megnyilvánulások sem elfogadhatók a zsidók részéről. Újra el kell köteleznünk magunkat a gyűlölet, a harag és erőszak elleni küzdelemben a jeruzsálemi vallási közösségek között és a Szentföld teljes területén. Sajnos ebben az évben ismét számos keresztényt megöltek a Közel-Keleten hitük miatt. Jeruzsálemnek példát kell mutatnia a vallások közötti béke és összhang terén!"- mondta a vezető politikus.


Ezeket is ajánljuk


Mit gondolnak a tizenévesek Jézusról?

Az ateista panasz után befejezett karácsonyi program

Az emberek véleménye a tízparancsolatról