FERENC PÁPA: "NINCS POKOL!"

Ferenc pápa egy korábbi interjújában Eugenio Scalfari, ateista riporter barátjának azt mondta, hogy a pokol nem létezik, és az elítélt lelkek csak "eltűnnek". Ezzel megtagadásra került a Katolikus egyház 2000 éves tanítása a pokol valóságáról és a lélek örök létezéséről.Az interjút 2018. március 28-án tették közzé egy helyi olasz újságban. Az interjú főcíme:

"Pápa: Nagy megtiszteltetés, hogy forradalmárnak hívnak."

"Szentatyám, előző találkozásunkkor azt mondtad nekem, hogy az emberi faj egy adott pillanatban el fog tűnni, és hogy Isten, mint az örök Teremtő új fajokat fog létrehozni. De soha nem beszéltél a lelkekről, akik bűnben halnak meg és a pokolba mennek, hogy örökkévalóságban szenvedjenek. Beszéltél azonban a jó lelkekről, akiket Isten a magáénak vall. De akkor mi a helyzet a rossz lelkekkel?" - kérdezte Scalfari a Pápát.

"Azok, akik megbánást gyakorolnak, elnyerik az Isten bocsánatát, és azok közé kerülnek, akik Őt szemlélik, azok viszont, akik nem bánják meg bűneiket, nem nyerhetnek megbocsátást sem, és eltűnnek. Pokol nincs, bűnös lelkek eltűnése van."- mondta a Pápa.

A Katolikus egyház Katekizmusa szerint: "Az egyház tanítása megerősíti a pokol és az örökkévalóság létezését. A bűnös lelkek a halál után egyből a Pokolba kerülnek, ahol a büntetésük örök tűz, és főként az, hogy nem tarthatnak Istennel az öröklétben. Egyedül az ember nem képes az életet és a boldogságot birtokolni, amelyre teremtetett. " (1035)

"Akik nem bánják meg bűneiket, nem nyerhetnek megbocsátást sem, és eltűnnek."


A Katekizmus továbbá kijelenti: "A Szentírás és az Egyház tanításai a Pokol kapcsán felhívják az emberek figyelmét arra a felelősségre, hogy szabad akaratot kaptak, szabadon dönthetnek sorsukról az örökkévalóságban, ugyanakkor sürgeti a bűnösöket a megtérésre: 'Menj be a keskeny kapun, mert a széles kapu és a könnyű út, pusztuláshoz vezet, amelyet mégis sokan választanak, míg a keskeny kapu és nehéz út az élethez vezet, azonban ezt csak kevesen választják.' "

"Mivel nem ismerjük sem a napot, sem az órát az Úr visszajöveteléről, követnünk kell az Úr tanításait, és állandóan figyelnünk kell Rá, hogy amikor földi életünk egyszervéget ér, beléphessünk Hozzá az áldottak közé, és ne úgy, mint a gonosz és szánalmas szolgák, az örök kárhozat tüzébe száműzessünk, ahol 'az emberek sírnak és csikorgatják fogukat'."

XVI. Benedek pápa egy 2007-es prédikációjában kijelentette: "Jézus azért jött, hogy elmondja nekünk, hogy mindannyiunkat vár a mennyben és hogy a pokol, amelyről oly keveset beszélünk korunkban, létezik és örökkévaló azok számára, akik szívüket elfordítják az Úr szeretetétől."

"Ami az emberi lelket illeti, a katolikus egyház azt tanítja, hogy a lélek örök és halhatatlan. Egy példa: 'Áldott és halhatatlan' lélekkel lett felruházva az emberi személy, aki 'az egyetlen teremtmény a földön, amelyet Isten a saját képére teremtett'. Fogantatásuktól kezdve az örök boldogságot szánta nekik az Úr." (1703)

A március 29-én kiadott közleményében a Vatikán az alábbiak szerint reagált az újságban megjelent interjú kapcsán: "Őszentsége Ferenc pápa nemrég olvasta a La Repubblica újságban megjelent cikket, melyben egy magánbeszélgetésen elhangzott szöveg került közzétételre, anélkül hogy azt interjúnak szánta volna Őszentsége. A szerző mai cikkében már helyreigazítást tett, miszerint a Pápa által elmondottként feltüntetett idézetek egyikét sem szabad úgy tekinteni, mintha azt a Szentatya mondta volna. "