EGY FELFEDEZETT SÖTÉT UNIVERZUM

Átjárót fedeztek fel a tudósok egy párhuzamos univerzumba.
Felfedezhették Isten egy elrejtett helyét?"A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog." (Ézsaiás 9:1)

Fizikusok felfedeztek egy átjárót egy eddig nem ismert, sötét univerzumba, amely meglátásuk szerint közelebb hozta őket a világegyetem keletkezésének megértéséhez. Az egyik fizikus – aki egyben hívő keresztény is – úgy gondolja, hogy ez a felfedezés részben akár

Isten létezésére is bizonyítékot jelenthet.

Az újonnan felfedezett sötét univerzumot alkotó sötét részecskék túl bonyolultak és összetettek, a tudományos megfigyelésekre rendelkezésre álló eszközök még nincsenek azon a szinten, hogy vizsgálni tudják ezeket, de annyi máris bizonyos, hogy ennek a sötét univerzumnak és részecskéinek óriási jelentőségük van az világegyetemben. A fizikusok úgy gondolják, hogy közel 68%-a a világegyetemnek sötét energia, 27% valódi sötét anyag. A maradék 5%-ot különböző eszközökkel folyamatosan figyelik.

A kvantumfizikusok úgy vélik, hogy a sötét univerzumot alkotó sötét anyag és sötét energia párhuzamosan, egymást kiegészítve létezik, de nem szimmetrikusak. Ez a különálló sötét univerzum pedig ezen a most felfedezett, kisméretű átjárón keresztül kapcsolódik a mi univerzumunkhoz.

Az "Univerzum Elméleti Fizikájának Központja" kutatói úgy gondolják, hogy ezt az átjárót egy újonnnan megismert szubatomi részecske által fedezték fel, amelyet "nehéz kvarknak" hívnak. A kutatások szerint ennek a nehéz kvarknak van egy "sötét töltete" is, amely mintegy hídként segíti az átjárást a két univerzum között, de mivel a tudósok képtelenek megfigyelni a sötét részecskéket vagy a sötét energiát, ezért a másik párhuzamos univerzumról a létezésén kívül nem is nagyon tudunk mást.

A tudományra mindig is úgy tekintettek, mint a vallás ellenségére, melynek a teremtés titkát boncolgató kvantumfizika az élharcosa. Dr. Geral Schroeder, kutató-fizikus, teljes mértékben egyetért azzal, hogy ez a felfedezés egyértelmű bizonyítéka Isten egyedüliségének.

"A kvantumfizika azt akarja bebizonyítani, hogy egy ősrobbanással képesek vagyunk a semmiből világegyetemet teremteni, feltételezve, hogy befolyásunk van a természeti erőkre." Schroeder professzor elmagyarázta, hogy ez az értelmezés egyébként nagy mértékben egybecseng a Bibliában lévő teremtés történettel. A természet törvényei nem fizikai törvények, de mégis a fizikai szabályok érvényesülnek benne. Tehát időben megelőzik az univerzum létrejöttét, mivel ezen szabályok mentén jött létre a világegyetem. Ennek alapján Istennek, mint a természeti és fizikai törvények megalkotójának már a világmindenség létrejötte előtt léteznie kellett.

"Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött,
öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten!"
(Zsoltárok 90:2)

"Ez Isten Biblia szerinti meghatározása"- mondta Schroeder professzor. "A tudomány felfedezte magának Istent és a teremtés történetében bemutatásra kerülő isteni vonásokat. Amit mindenképpen be kell látnunk és hangsúlyoznunk kell, hogy a világegyetem teremtője még mindig aktívan formálja az univerzumot.

Ez a felfedezés bizonyíték arra, hogy az emberi érzékeknek, képességeknek nincs mindenre hatásuk a földön, hogy a létezés bizonyos aspektusai egyszerűen ismeretlenek és megismerhetetlenek számunkra, tehát isteni szinten működnek. Akárcsak ez a sötét univerzum, melyhez van átjáró, de vizsgálni mégsem tudjuk.

"A sötét anyag a bizonyíték arra, hogy vannak dimenziók, amelyek folyamatosan hatással vannak egymásra, de mi ezt nem tudjuk érzékelni. Ezek az erők azok, amelyek a tudomány számára teljesen sötétek, és egy úgynevezett teremtő univerzumnak a részei. Ez a felfedezés adta meg részben a tudomány számára Isten létezésének bizonyítékát.