NINCS SZÜKSÉG VALLÁSMENTES ZÓNÁKRA

Jeff Landry, Louisiana-i ügyész, és Mike Johnson kongresszusi tag kiadtak egy 15 oldalas dokumentumot, melyekben a tanárok és diákok vallási szabadságát magyarázza.A felülvizsgálat szerint az amerikai állami iskoláknak nincs szüksége "vallásmentes zónákra". Épp ellenkezőleg, mind a szövetségi, mind az állami törvények kifejezetten védik a vallási szabadságjogokat az állami iskolákban, mondja a dokumentum.

"Szerencsére a Kongresszus és az állami törvényhozás még mindig felismeri a vallási szabadság alapvető fontosságát."

A dokumentum azt is kimondja, hogy csak azért, mert az iskoláknak a vallással szemben semlegesnek kell lenniük, nem szabad a hallgatókat korlátozni hitük gyakorlásában az intézményben. Ehelyett a tanulók szabadon imádkozhatnak, beszélhetnek hitükről, olvashatják a Bibliát, és meghívhatnak másokat vallási eseményekre. Az Egyesült Államok Alkotmánya védi ezt a típusú beszédet, mondja a felülvizsgálat.

U.S.A. Nincs szükség "vallásmentes zónákra" az állami iskolákban


Azonban a dokumentum megjegyezte, hogy minden vallási tevékenységnek a diákok által kezdeményezettnek kell lennie. A tanárok a dokumentum szerint oktatási időn kívül szervezhetnek bibliai tanulmányokat és imádságokat is.

A vallást az osztályteremben is megvitathatják, ha az az osztálytermi tantárgy szempontjából releváns.

A dokumentum publikálását megelőzően egy Louisiana anya decemberben a Webster Parish kerületet beperelte; azt állította, hogy alkotmányellenesen támogatták a kereszténységet.


Ezeket is ajánljuk


Hangos Biblia hollywood-i színészekkel

A tűzvészt túlélő, 180 éves Biblia

A pandémia pozitív hatásai