KERESZTÉNY VEZETŐK IMÁJA 2019-RE

Lelkipásztorok, és tanácsadók: mind olyan vezetők, akik Istenhez imádkoznak a nemzetért és az újévet imával és hálaadással kezdték.A szilveszter éjszakai mulatságok után sokaknak időre van szüksége, hogy az újesztendőt eltervezze. Az életmódváltásról és edzésprogramokról szóló újévi fogadalmak népszerűek. Vannak azonban olyan hitharcosok, akik más jellegű célokat, reményeket és álmokat tűztek ki az újesztendőre. Néhány hitbéli vezető megosztotta velünk az újévre elmondott imáit.

1. Laura Aguillard, pásztor, Los Angeles.
Az egyik dolog, ami igazán a szívemben ég: a gyülekezeti egység megteremtése. 22 éve vagyok a helyi gyülekezet szolgálatában a férjemmel, de az üzenet azóta sem változott. A János 17:11 vers szerinti feladat "hogy egyek legyünk."

Hiszem, hogyha egységben lennénk, akkor minden igazságtalanság véget érne és minden becstelenség megszűnne - legyen az ítélkezés vagy az abortusz vagy bármi más. Mindenki az elhívása szerint élne és cselekedne, ami nagy jelentőséggel bír a láthatatlan birodalomban. Végre nem egymás ellen harcolnánk, hanem egy közös cél érdekében.

2. Jack Ortego, igazgató – St. Louis.
A valahova vagy valakihez való tartozásra éhezünk. Az emberek manapaság elválnak és elszakadnak, mindentől és mindenkitől. Isten arra kér bennünket, hogy lássuk a kapcsolatok fontosságát és értékét. Azoknak az embereknek, akik nem ismerik az Urat, valóban megrázó az élet ebben a válságban lévő társadalomban. Isten lehetővé teszi számunkra, hogy a hívők olyan támaszok legyenek, akikre lehet számítani.

Malakiás könyve 4:5-6 versekben ír az Ige arról, hogy "az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz". Az idősebb emberek ma azzal kell szembesüljenek, hogy a fiatalok elfordulnak tőlük. A szívünk szakad meg ilyenkor. Nem hagyhatjuk, hogy elforduljunk egymástól és a sötétségbe tartsunk. Isten teremtett egy dinamikát ezekhez a kapcsolatokhoz, hogy együtt tartson minket. 2019-ben azért imádkozom, hogy az emberek Krisztus testére úgy nézzenek fel, mint egy kiinduló és végpontra. Ez nem magunkról kell szóljon.

A szilveszter éjszakai mulatságok után sokaknak időre van szüksége, hogy az újesztendőt eltervezze


3. Dr. Jacqueline Rivers, intézetvezető, Boston.
Az Ószövetségtől az Újszövetségig kiemelkedő és folyamatosan jelenlévő Isten könyörületessége a szegények és a legkisebbek felé. Máté 25:40 vers mondja:

"Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül,
én velem cselekedtétek meg."

A 2019-es imakérésem, hogy lépjünk előre és harcoljunk az erőtlenekkel szembeni erőszak és az igazságtalanság ellen. Rengeteg elkallódó fiatal férfi van országszerte, akiknek Istenre lenne szüksége, mert reménytelenségükben elhagyták családjukat. Hogyan hozhatjuk őket a gyülekezetbe? Számos testvérünknek van ebben tapasztalata, csatlakozzunk hozzájuk és segítsük őket ebben a szolgálatban.

4. Malachi O'Brien, pászto, Harrisonville.
Az emberek elfáradtak a mindennapoktól és érzik, hogy valami többre vágynak. Istennek hála egyre több vezetőt hallok, akik nyíltan beszélnek a Szentlélekről. Arról a Szentlélekről, aki segít bennünket igazságosnak, szabadnak maradni, a döntések meghozatalában és az emberi méltóság megőrzésében. Támogassuk ezt a szolgálatot imáinkkal.

Isten azt akarja, hogy felfedezzük a teljes szívvel való odaadás örömét, az Atya jelenlétét keressük mindenekelőtt. Ahogy az idő telik, a lelkesedésünk lankadni szokott és apátiába zuhanunk. Isten valóságos, szenvedélyes, tüzes keresztényeket szeretne! Zsoltár 24:6 vers egy olyan nemzedékről beszél, aki Jákób Istenének - a mi generációnknak, az újjászületés generációjának - arcát keresik. Nem a rangról vagy szervezethez tartozásról van szó. Egy család vagyunk.

5. Pam Olsen, igazgató, Tallahassee.
Florida az elmúlt évben nagy veszteséget szenvedett el. Az imám az, hogy Isten gyógyítsa be a megsebzett szíveket és ébressze fel az embereket az Ő szeretetére. Imádkozzunk, hogy a Szentlélek az iskolákban és az egyetemeken is mozduljon, és diákok sokasága mondjon Jézusnak igen.

Idén figyeljünk a hitünkre, és higgyünk abban, hogy a gyülekezetek szenvedélyes imáikban egyre több embert vezetnek az Úrhoz. Egy kulcsfontosságú vers az Ézsaiás 44:3:

"Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a száraz tájra.
Kiárasztom lelkemet utódaidra, áldásomat sarjadékaidra."

6. Rev. Samuel Rodriguez, pásztor, Sacramento.
Imádkozom, hogy 2019-ben Krisztus követői az igazságot szeretettel hirdessék, lélekben és igazságban imádják az Urat (János 4:24). Az evangélium arra hív bennünket, hogy hirdessük az igazságot, szeretetben járjunk, irgalmasok legyünk, alázatosan járjunk Isten előtt. Ez az, ami megváltoztatja a világot!

Legyünk szomjasok az igazságra (János 4: 13-14), adjunk enni az éhezőknek és vezessük üdvösségre az elesetteket (Máté 25:35). Hirdessük az evangéliumot a szegényeknek, a töredelmes szívűeket gyógyítsuk, a foglyoknak szabadulást hirdessünk (Lukács 4: 18-19). Akkor a gyülekezeteink, városaink és nemzeteink egyre inkább Krisztus felé fordulnak.


Ezeket is ajánljuk


A világrekorder bibliai jel

A meghalt nő apjának üzenete

Nem kényszeríthetik a keresztény fotóst