FELADJA-E A LÉLEK?

"Mondta az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test;
legyen életének ideje százhúsz esztendő." (Mózes első könyve 6:3)A Szentlélek semmilyen körülmények között sem sérti meg az ember szabad akaratát. Legyen az akár egy személy vagy az egész világ - amelyet megvilágított egyszer Jézus szeretetének fénye -, megteheti, hogy szemben haladjon a Szentlélek szeretetteljes befolyásával, és végül visszahulljon a sötétségbe. Ő azonban mindig arra törekszik, hogy valaki által felépítse a reménység bárkáját.

A Steinfield család egy evangelizációs sorozat alkalmával ismerte meg az Urat. Hamarosan fényesen lobogó fáklyák lettek a gyülekezetben, vezettek és tanítottak számos szolgálati területen, ám egy napon hirtelen eltűntek. - "Mi történt velük?" - tette fel a kérdést több tag is, mert ők az elmúlt két évben magától értetődőnek vették Steinfieldék jelenlétét a gyülekezetben. A lelkészi látogatás során fény derült arra, hogy ez a család fokozatosan visszatért régi szokásaihoz. Elhanyagolták a személyes és a családi áhítatokat, így a fény kialudt. A Szentlélek megpróbált minden lehetséges módszert, hogy ismét elindítsa Steinfieldék lelki növekedését, ám a gyülekezeti tagok sajnos nem kapcsolódtak be a Lélek közösségre hívó, szeretetteljes munkájába.

Az évek teltek, és a Steinfield családban felnövekedett három fiú és egy lány, akik mind messzire kerültek attól a hittől, amelyet gyermekkorukban rövid időre megismertek. Szüleik pedig a személyes tragédiák sorával, valamint anyagi nehézségek áradatával kényszerültek megküzdeni egy szerető gyülekezeti család támogatása nélkül. "Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben." Vajon a Szentlélek valóban feladta a munkát Steinfieldékért? Szerencsére nem! Isten jelenkori Nóéi az Ő kegyelme által építik a szeretet és reménység bárkáit. Lehet, hogy a te közeledben is élnek ilyen Steinfieldek. Talán nem így hívják őket, de annak ellenére ott vannak. Igen, a világon ezerszámra van óriási szükség a Szentlélek különleges gondoskodására és Jézus Krisztus hűséges szeretetére!

Imádság a mai napra
"Uram, nagyon bátorít engem az a tudat, hogy a Szentlélek ma is a Te csodálatos szereteteddel veszi körül azokat, akik jelenleg még nem követnek téged. Azok is részesülnek csodálatos gondoskodásodban, akik eltávolodtak tőled. Kérlek, használj ma engem úgy, mint annak idején Nóét, hogy építsem a bátorítás bárkáját, ahol mindenki biztonságra találhat, aki pozitívan válaszol!"