A LÉLEK MUNKÁJÁNAK FELISMERÉSE

"Mondta azért a fáraó az ő szolgáinak: találhatnánk-e ehhez hasonló férfit,
akiben az Isten Lelke van?" (Mózes első könyve 41:38)Képes vagy felismerni a Lélek munkáját egy hittestvéred életében? Ha ezt nehéznek találod, gondolj csak a sok-isten-hívő egyiptomi királyra, aki olyan drámai módon látja bebizonyosodni József Istenének kilétét, hogy készségesen nevezi ki börtönének egykori foglyát az akkori világ leghatalmasabb országának miniszterelnökévé!

A fáraó olyan dolgokat látott meg Józsefben, amelyeket az újszövetségi keresztények lelki ajándékoknak neveznének. József egyértelműen bizonyságot tett, hogy rendelkezik a prófétálás, a bölcsesség és a vezetés lelki ajándékával (lásd: 1Kor 12. fejezet). Kétségtelen, hogy a héber fogoly Isten egyik felkentje volt (Zsolt 105:15). Manapság nem túl gyakran használjuk a "felkent" szót, ami egyszerűen annyit jelent: olajjal megken. A bibliai időkben annál a cselekménynél alkalmazták ezt a kifejezést, amikor egy személyt elkülönítettek egy különleges vallási vagy világi tisztségre, vagy pedig a gyógyulás, illetve megtisztítás gondolatkörével volt kapcsolatos. Az olaj mindegyik esetben a Szentlélek szolgálatát jelképezte. Keresd a Józsefeket ott, ahol dolgozol, tanulsz vagy élsz! Nem akkor találod meg Józsefet, ha egy hibátlan férfit, nőt vagy fiatalt keresel. Inkább akkor ismered fel, ha olyasvalakivel találkozol, aki a modern élet ínségében vagy bőségében is Jézus szeretetét sugározza.

Amikor bemutattak Tereza Satellinek, egy vegetáriánus étterem tulajdonosának Brazíliában, rögtön tudtam, hogy egy ilyen Józseffel találkoztam. Annak dacára, hogy sokféle ellenhatás érte a családja, a gyülekezete és az üzleti élet felől, Terezát oly mértékben betöltötte a Szentlélek, hogy képes volt 20 kis csoport vezetőjét tanácsolni, inspirálni és szolgálatával támogatni, akik csoportjaikban több mint 200 embernek szolgáltak a folyton nyüzsgő nagyvárosban, Campinosban.

Imádság a mai napra
"Uram, Jézus olyan sokszor találkozunk szélhámosokkal és csalókkal - emberekkel, akik becsapnak és megkárosítanak bennünket. Ma azonban azért imádkozom, hogy a zűrzavar Egyiptomában, amelyben élek, segíts találkoznom egy Józseffel, akinek a lelke tele van a te szereteteddel és bölcsességeddel! Uram, segíts emlékeznem arra, hogy én is lehetek ilyen József valaki számára, aki talán nem is keresztény, de általam megismerhet téged."