A LÉLEK MUNKÁLKODÁSÁNAK MEGÁLLÍTÁSA

"Avagy érettem buzgólkodsz-é? Vajha az Úrnak minden népe próféta volna,
hogy adná az Úr az ő Lelkét őbeléjük." (Mózes negyedik könyve 11:29)Talán sokkol ez a kijelentés, de megtörténhet, hogy Isten népének legőszintébb és legodaszántabb életű vezetői is megkísérlik leállítani a Szentlélek munkáját. Én is meglepődtem, amikor arról olvastam, hogy a Lélekkel telt vének prófétai szolgálatát nem kisebb személy, mint a nagy Józsué próbálta megállítani. Józsué féltékeny volt Mózes vezetői szerepére. Indítékai jók voltak, látása azonban korlátozott, és fékezte volna a menny munkáját.

Mózest egyáltalán nem ijesztette meg, hogy hirtelen Szentlélekkel betöltekezett személyek vették körül. Sőt, kifejezte szívbéli vágyát, hogy bár mindnyájan megkapnák a prófétálás lelki ajándékát. A legtöbb egyházi vezető, akit ismerek, nagyon lelkesedne, ha azt tapasztalná, hogy felekezetének vagy gyülekezetének minden tagját betölti Isten Lelke. Ám amikor a Szentlélek hatalommal kezd működni a teljesen odaszentelt életű hívők életében, annak bizony meglepő és váratlan következményei lehetnek.

A XVIII. századi Angliában a legtöbb egyházi vezető úgy hitte, hogy az evangélium csak akkor éri el hatását, ha azt templomban hirdetik. Azt követően, hogy 1739. január 1-jén Londonban a Szentlélek kitöltetett hetven személyre, akik között egyaránt voltak morva testvérek és anglikánok, George Whitefield, ezreknek kezdett prédikálni Anglia mezőin. Figyeljük meg, micsoda meglepetés érte John Wesleyt a Szentlélek eme váratlan megnyilvánulása láttán!"Este érkeztem meg Bristolba, és ott találkoztam Whitefield úrral. Eleinte nem igazán tudtam megbékélni a különös helyzettel, hogy a mezőn prédikál, aminek ékes példáját láttam vasárnap. Hiszen egész életemben olyan szigorúan ragaszkodtam ahhoz, hogy minden illendőképpen és rendben történjék, hogy szinte bűnnek tűnt fel előttem még a lelkek megmentése is, ha az nem a templomban történik."

Imádság a mai napra
"Uram, Te megteszed a váratlan dolgokat is, mert nem kötnek az általunk megalkotott konvenciók. Köszönöm, hogy ma meg akarsz lepni Szentlelked által, és újfajta látást adsz azzal kapcsolatban, hogyan szolgálhatok másoknak, és miként vehetek részt Jézus munkájában."