A MÁSOK IRÁNTI FELELŐSSÉGÜNK

"Imádkozzatok egymásért, mert igen hasznos az igaz buzgó könyörgése." (Jakab levele 5. fejezetének 16. verse)

Kikért kell imádkoznunk?

Rokonaink, barátaink: "Azok, akik Istenért akarnak munkálkodni, kezdjék ezt otthon, a saját házukban, a szomszédaik és barátaik körében. Elismerésre méltó misszióterületet találnak itt. A személyes imában mindenki olyan hosszan imádkozhat, és olyan konkrét kérést tárhat fel, amilyet akar. Imádkozhat az összes rokonáért és barátjáért ... Isten megígérte, hogy bölcsességet ad azoknak, akik hittel kérik, és amit Ő megígért, azt meg is teszi. Kedvét leli abban a hitben, amely a szaván fogja Őt. Augustinus édesanyja imádkozott a fia megtéréséért. Bár semmi jelét nem látta annak, hogy Isten Lelke érintette a szívét, mégsem csüggedt el. Az ujjával rámutatott a szövegre, és a saját szavait tárta Isten elé, úgy, ahogy azt csak egy anya tudja. Mély megalázkodása, sürgető kérése és rendíthetetlen hite eredményre vezetett, és az Úr teljesítette a szíve vágyát. Ő ma is éppen ilyen kész meghallgatni a népe kérését."

A haza szolgálatában: "Amikor a gyermekeitek a hadseregbe mentek, az imátok követte őket. Isten csodálatosan megóvta őket. Sokféle ima ostromolta az eget, hogy ezek a fiúk megmaradjanak az Isten iránti engedelmesség útján, és hogy az életüket az Ő dicsőségére szenteljék."

A csüggedtek: "Sok ember már nem tud reménykedni. Hozzuk vissza az életükbe a napfényt. Sok elcsüggedt ember van, bátorítsuk őket. Imádkozzunk értük."

Akik megbántanak bennünket: "Az Úr megszüntette Jób fogságát, amikor nemcsak önmagáért imádkozott, hanem azokért is, akik szembeszálltak vele. Amikor őszintén vágyott arra, hogy azok az emberek, akik megbántották őt, segítséget kapjanak, ő maga nyert segítséget. Ne csak önmagunkért imádkozzunk, hanem azokért is, akik megbántottak, s akik folyamatosan megbántanak bennünket. Imádkozz, imádkozz különösen az értelmeddel. Ne hagyj nyugtot az Úrnak, mert az Ő fülei nyitva vannak az őszinte, sürgető imára, amikor a lélek megalázkodik előtte."

Ima mások üdvösségéért: "Az üdvözültek osztoznak a Megváltó örömében, amikor a szentek között észreveszik azokat, akik az imájuk, fáradozásuk, szeretetük és áldozatuk nyomán tértek Krisztushoz."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLAT
Imádkozni kell, soha fel nem adni; bármi legyen is. A drága férjünkért, feleségünkért és gyermekeinkért, valamint az ő férjükért és feleségükért, unokáinkért, minden barátunkért és hozzátartozónkért. Imádkoznunk kell azokért, akik megkérnek bennünket, hogy imádkozzunk értük. Imádkozzunk Isten gyermekeiért az egyházunkban és azon kívül. Imádkozzunk minden vallásos emberért, zsidókért, mohamedánokért, keresztényekért. Jahve minden hivő gyermeke nemsokára próbára lesz téve, mint Jób, hogy kiderüljön, hűek leszünk-e, és igazak. E Földön minden embernek döntenie kell, hogy az új világrendet, világkormányt és az egy világegyházat követi-e, amelynek a célja az új szent római birodalom helyreállítása, vagy Isten szavát követi. Mindannyiunknak fel kell vennünk a fenevad bélyegét, vagy Isten Szentlelkének pecsétjét.

"Édes Atyánk! Segíts nekünk oly együttérzőn imádkozni, hogy a világ népei észrevegyék a különbséget, és hogy közülünk azok, akik már észrevették, ne adják fel a drága hitüket. Urunk! Legyél irgalmas, és őrizz meg bennünket a hűségben.".