A BARNABÁS-SZOLGÁLAT INDÍTÁSA

"Mert jámbor és Szentlélekkel és hittel teljes férfiú volt ő. És nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz."
(Apostolok cselekedetei 11:24)Barnabás másokat támogató és bátorító férfi volt, akit legalább harmincszor említ az Újszövetség. Először Apostolok cselekedetei 4:36-ban találkozunk vele, ahol úgy mutatja be az Ige, mint a vigasztalás vagy a prófétálás fiát. Az Újtestamentum keretében láthatjuk, hogy ha valaki megkapta a prófétálás ajándékát, akkor az a személy emberek épülésére, intésére és vigasztalására szólt. Úgy tűnik, az apostolok azonnal felismerték a ciprusi származású Józsefben ezt a különleges támogató képességet - bizonyára ezért adtak neki új nevet. Ő volt a mintaképe a kereszténység egyik legfontosabb, ám legelhanyagoltabb sajátosságának, ami nem más, mint az őszinte, támogató, gondoskodó szeretet, mely rejtett indítékok nélkül szolgál másoknak.

Amikor a Jeruzsálemben tartózkodó apostolok hallottak az antiókhiai tömeges megtérésekről, Barnabást küldték el, hogy hozzon létre összhangot a hívok új csoportjai között. Ő telve volt Szentlélekkel, és rendelkezett az erős hit lelki ajándékával is. Amikor látta, mit tett az Úr Antiókhiában, azonnal dicsőíteni kezdte Istent örömében, és "intette mindnyájukat, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban" (Apostolok cselekedetei 11:23). A szeretetnek és keresztény gondoskodásnak ez a megnyilvánulása olyan hihetetlen hatást váltott ki, hogy "nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz" (11:24).

Ma, amikor a magány és a depresszió járványként tarolja le társadalmunkat, a Barnabás-féle szolgálat gyülekezeteink létfontosságú munkája kell, hogy legyen. A hozzá hasonló lelkületű prédikátorok kis csoportokba szervezik a tagokat, ahol a barátok meghallgatják egymást, imádsággal és gondoskodással veszik körül társaikat. Egyénenként is kirendelnek támogatókat azok mellé, akik nem tudnak csatlakozni egy csoporthoz sem. Még a rendszeres telefonhívás is elég lehet ahhoz, hogy megmentsünk egy életet "építő, intő, vigasztaló" szavainkkal. (Korintusbeliekhez írt első levél 14:3)

Imádság a mai napra
"Atyám, kérlek, vezess el ma azokhoz, akiket szeretetemmel erősíthetek, és hozzám is küldj ilyen barátokat!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!