A SZÍVÜNK MEGŐRZÉSE

''Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki az élet.''
(A példabeszédek könyve 4. fejezetének 23. verse)A szívünk állapota felett való szorgalmas őrködés elengedhetetlen feltétele a kegyelemben való egészséges növekedésnek. A szív a maga természetes, bűnös állapotában szentségtelen gondolat és bűnös indulat lakhelye. Amikor Krisztusnak adjuk a szívünket, a Szentléleknek meg kell tisztítani azt mindenféle szennytől. Ez a munka azonban nem végezhető el az egyén hozzájárulása nélkül. Miután a keresztény lelke megtisztul, kötelessége azt megóvni a beszennyeződéstől. Sokan mintha azt gondolnák, hogy Krisztus vallása nem szólít fel a mindennapi bűntettek és a lelkünket rabságban tartó szokás elhagyására. Ugyan lemondanak némely helytelennek ítélt dologról, de elmulasztják Krisztust képviselni a mindennapi életükben. Nem árasztanak krisztusi lelkületet az otthonukban. Nem válogatják meg a szavukat gondos elővigyázattal. Gyakran szólnak ingerülten és türelmetlenül. A szavaik az emberi szív leggonoszabb indulatát árasztják. Az ilyeneknek Krisztus jelenlétére van szükségük a szívükben. Csakis az Ő ereje által őrködhetnek a szavaik és a tetteik felett.

Sokan mintha csak sajnálnák az elmélyedéssel, Szentírás-tanulmányozással és imával töltött perceket. Mintha ez az idő elvesztegetett idő lenne. Bárcsak mindnyájan olyan fényben látnátok ezeket a dolgokat, ahogyan Isten szeretné. Akkor a Mennyországot tartanátok a legfontosabbnak. Ha a Mennyben tartjátok a szíveteket, az életerőt lehel a tevékenységetekbe, és élettel tölti meg a kötelességetek teljesítését. Amint a testmozgás növeli az étvágyat és az erőt, egészséges életerőt kölcsönözve a testnek, úgy a lelki téren végzett munka is gyarapodást eredményez a kegyelemben és a lelki életben. Szálljon fel Istenhez ez az imánk! ''Tiszta szívet teremts bennem!'' (Az 51. zsoltár 10. verse) A tiszta lélekben Krisztus él, és a szív teljességéből indul ki az élet. Az akaratunkat át kell adnunk Krisztusnak. Ahelyett, hogy önzőn, bezárva a szívünket, továbbmennénk, arra van szükség, hogy kitárjuk a szívünket Isten Lelkének édes és áldásos befolyása előtt. A gyakorlati vallás jó illatot áraszt mindenfelé.