A SZENTLÉLEK MÉG BŰNÖSÖKET IS FELHASZNÁL?

"Mikor felemelte Bálám az ő szemét, látta Izraelt, amint letelepedett az ő nemzetségei szerint; és Istennek Lelke volt őrajta." (Mózes negyedik könyve 24:2)"A Szentlélek csak olyanokat képes felhasználni, akik teljes szívvel engedelmeskednek az Úrnak. Én ebben hiszek." - Senki sem kételkedett abban, hogy Chuck őszintén gondolta, amit ebben a határozott és tekintélyt parancsoló mondatában megfogalmazott. Ám Connie nem értett egyet vele. "De akkor mi a helyzet Bálámmal? Isten Lelke nyugodott meg rajta, és a menny üzenetét szólta, még akkor is, amikor letért a becsületesség és odaszentelődés útjáról. Sőt, még varázslásba is keveredett!" Connie-nak igaza volt. A Szentlélek minden probléma ellenére különleges módon használta fel Bálámot, ám ez nem jelenti azt, hogy a Mindenható akár csak egy kicsit is jóváhagyta volna a bűneit. Éppen ellenkezőleg: neve később a vallásos haszonlesés, kapzsiság és gonoszság szállóigéjévé vált (lásd: 2Pt 2:15; Júd 1:11; Jel 2:14).

Mindig nagy kockázatot jelent, amikor az Atya bűnösöket használ fel szolgálatában. Amennyiben a bűnösök nem szentelik oda szívüket és elméjüket teljesen neki, ám a Szentlélek mégis munkálkodik életükön keresztül, ezt esetleg mások úgy könyvelhetik el, hogy az Úr szemet hunyt bűneik felett. Semmi sem lehetne távolabb az igazságtól! A Lélek mindig azon munkálkodik, hogy mindenki életét megszentelje, akit betölt jelenlétével.

Egy fiatalember egy híres televíziós evangélizátor igehirdetése nyomán tért meg Jézushoz. Később az emberek megkérdőjelezték a megtérését, mert fény derült az igehirdető titkos, erkölcstelen életére. Igen, Isten tisztelettel tekintett a megtérő hitére még annak ellenére is, hogy az emberi eszköz, akit az ő megszólítására használt fel, végül - Júdáshoz és Bálámhoz hasonlóan - erkölcsi és lelki mélységbe süllyedt. Ha a Megváltó mindig csak teljesen odaszánt, engedelmes hívőkön keresztül dolgozna, akkor műve igencsak késedelmet szenvedne. Ne várj addig, amíg teljesen bűntelennek nem érzed magad, mondván, hogy csak akkor kezdheted el használni lelki ajándékaidat Isten művében. Emlékezz arra, hogy a lelki ajándékok, amelyek hatékonnyá teszik szolgálatodat, mind a kegyelem ajándékai!

Imádság a mai napra
"Atyám, csak annak a kegyelemnek és bűnbocsánatnak alapján szolgálhatok neked, amelyet Jézus Krisztus érdemei által kapok. Ha ma úgy döntesz, hogy valami különleges munkában használsz fel engem, ne engedd, hogy ez a kiváltság bármilyen módon is gyengítse elhatározásomat, hogy győzelmet aratok minden bűn felett!"