GYŐZELEMBŐL VERESÉGBE

"Jeftén pedig lőn az Úrnak Lelke, és általment Gileádon és Manassén, és általment Gileád Mispén, és Gileád Mispéből felvonult az Ammon fiai ellen." (Bír 11:29)Az ószövetségi Jefte története a Biblia sok olvasója előtt megkérdőjelezi azt a szépen felépített, magasztos elképzelést arról, amely azokról a férfiakról és nőkről alakult ki, akiket Isten Lelke fel tud használni népe szabadítására. Jefte, egy parázna nő fia lezüllött emberekből álló csapatot vezetett, és végül - így értik sokan - feláldozta égőáldozatként egyetlen gyermekét. Miként lehetséges - kérdezik -, hogy lányának feláldozása azután történt, hogy Jeftét betöltötte a Szentlélek?

Kétségtelen, hogy ez a történet azt illusztrálja, milyen veszélyes bukott emberi természetünk nem feltétlen helyes impulzusait követni, még ha azok bármennyire lelkinek tűnnek is. Habár Isten Lelke betöltötte Jeftét, és győzelemre vezette seregét a hatalmas ammonita túlerővel szemben, nem gondolta végig a sebtében kimondott fogadalmát. Amikor azonban meglátta csinos hajadon leányát dobokkal táncolni a ház előtt, túláradó öröme bizonyára ólomsúlyú bánattá változott. Isten azonban semmiképpen nem hagyhatta volna jóvá egy fiatal élet értelmetlen kioltását. Bár apa és lánya gyászolt ezután két hónapig, de mindez nem egy emberáldozat okozta bánat volt. Jefte lánya ugyanis - vállalva az apja fogadalmának következményeit - "elsiratta a leányságát a hegyek között" és ezt követően "nem élt férfival" (Bír 11:38-39), az élete hátralevő részét egyedülálló nőként töltötte Isten szolgálatában. Erre az áldozathozatalra tekintettel alakult ki a szokás, hogy "évről évre elmentek Izrael leányai, és megénekelték a gileádi Jefte leányát, évente négy napig" (11:40).

Eltűnődhetünk azon, vajon miért hagyta az Úr, hogy ilyen történetek belekerüljenek a Bibliába. Talán azért, hogy álljanak előttünk figyelmeztetésként! Bár a Szentlélek hatalmasan tudja használni bárkinek az életét, aki nyitott az Örökkévaló akarata előtt, ez azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az adott személy ne tenne olyat, ami - akaratán kívül - ne befolyásolhatná akár nem kívánt irányba is mások életét. Szolgáljon mindez tanulságként számunkra! Ismerjük el, mekkora szükségünk van arra, hogy mindig Jézus közelében maradjunk és vele együtt döntsünk életünk minden kérdésében!

Imádság a mai napra
"Uram, segíts elkerülni, hogy a pillanat hatása alatt hozzak döntéseket, amelyeknek másokra nézve akár nem kívánt következményük is lehet! Bárcsak vezetne engem is a Te Lelked, miközben imádkozom, és elfogadom tanácsaidat Igédből és a tapasztaltabb személyektől! Hadd járjak az igazság és becsület útjain!"