RENDKÍVÜLI ERŐ

"Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és mondta: Uram, Isten, emlékezzél meg, kérlek, énrólam, és erősíts meg engemet, csak még ez egyszer, ó, Isten, hadd álljak egyszer bosszút a filiszteusokon két szemem világáért!" (Bír 16:28)Sámson fizikai erőt kért, mert hús-vér ellenfelekkel került szembe. A keresztények lelki erőért könyörögnek, mert nekik nem vér és test ellen van tusakodásuk, hanem a gonosz lelki hatalmakkal, akik belülről és kívülről egyaránt támadják őket (Efézusbeliekhez írt levél 6:12). A keresztények számára minden korban ugyanaz jelenti az erő forrását: "Hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben." (3:16) Nagyobb az, aki a Lélekkel telt emberben él, mint aki a világban van (lásd: 1Jn 4:4).

Nagyon is lehetséges, hogy Sámsonhoz hasonlóan annyira megvakít az ellenség, hogy csak tapogatózunk ebben a sötét világban, és kétségbeesve tűnődünk, hol találunk segítséget és gyógyulást. "Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek: Akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe." (Korintusbeliekhez írt második levél 4:3-4) Ez a sötétség eluralkodhat az egyébként Isten világosságával telt keresztény életének csak egyetlen területén is. Lehet valaki kitűnő vezető a szervezett egyházban, ám mégis megvakítja a büszkeség vagy a politikai kötélhúzás, a langy-melegség vagy bármilyen más "elfogadható" bűn.

Ha úgy érzed a mai nap folyamán, hogy fojtó sötétség ereszkedik rád, kérheted a Szentlelket, hogy vezessen oda újra — nem, nem a pogány templom oszlopaihoz, hanem - Jézus keresztjéhez! Sámson azért imádkozott, hogy ismét Isten vezesse őt, és az Úr meghallgatta könyörgését: helyreállította az erejét. A keresztnél meglátod azt a fényt, amely eloszlatja az életed bizonyos területén uralkodó sötétséget. Ez a Szentlélek csodálatos munkája, aki nem csak a fény forrásához vezeti a vakot, de erőt is ad neki az ellenség - a sötétség hatalmának - megsemmisítéséhez, amely hatalmába kerítette élete egyik területét.

Imádság a mai napra
"Uram, hiszem, hogy erőd csak azokban az emberekben teljesedik ki, akik elismerik saját lelki erejük hiányát. Szentlélek, köszönöm, hogy elvezetsz ismét a kereszthez, ahol megújulhat a látásom!"