EGY VALÓSZÍNŰTLEN PRÓFÉTA

"Mikor elmentek ama hegyre, íme, a prófétáknak serege vele szembe jött, és az Istennek Lelke őreá szállt, és prófétált őközöttük." (1Sám 10:10)Ekkor Sámuelen kívül még senki sem tudta, hogy Saul királlyá kenetett, ezért meglepetésként érte a népet. Ahogy a hír terjedt az országban, az izraeliták bizonyára ezt mondogatták: "Ismered azt a magas, félénk benjáminitát, akinek akkora önbizalma van, hogy elbújik, ha valaki látogatóba érkezik hozzájuk? Képzeld, ő Isten új szószólója! Ez valószínűleg úgy hatott, mintha ma bejelentenék, hogy egy kétgyermekes leányanyát a New York-i nyomornegyedből hirtelen az Egyesült Államok elnökéül választották.

Isten szeret meglepni bennünket, hogy bemutatja, mire képes az emberekben Szentlelke által. Billy Bray egy tanulatlan cornwall-i bányász volt, egy hihetetlenül otromba szájú szeszkazán, akinek páratlanul rossz híre kelt szülőfalujában. Amikor Billy megtért, "a pokol legmélyebb bugyrából" jött elő. "Az Úr olyan boldogsággal töltött be egy pillanat alatt, hogy nem is tudom kifejezni, mit éreztem - tett bizonyságtételt Bili. Kiáltoztam örömömben. Teljes szívből dicsőítettem Istent. Az emberek azt mondták, 'bolond ember', de ezt úgy értették: 'Ő boldog ember!' Legyen dicsőség az Istennek! Az Üdvözítő az ima hatalmas harcosaként használta Billyt, hogy betegeket gyógyítson, kápolnákat építsen, és az evangéliumot prédikálja szerte Angliában.

A legtöbb prófétai szolgálat nem abból áll, hogy a próféta megjósolja a jövőt, hanem "épülésre, intésre és vigasztalásra" való (lásd: 1Kor 14:3). Ezért mondja Isten, hogy minden keresztény vágyjon a prófétálásra (14:1, 39). Néhány barátod talán meglepődik, ha te is - Billy Bray-hez és Saulhoz hasonlóan - építő, intő vagy vigasztaló üzenetet adsz át nekik az Úrtól, ám a Szentlélek hatalmával végzett szolgálatod figyelmeztetésként és áldásként hat mindazokra, akik hallják. Akiket a menny felhasznál, gyakran maguk is meglepődnek, amikor megtapasztalják, hogy a Szentlélek hatalma árad ki rajtuk keresztül másokra.

Imádság a mai napra
"Uram, nagyon szeretem, hogy gyakran megteszed a váratlan dolgokat is. Nyitott vagyok bármire, amit életemmel és szolgálatommal kapcsolatban tervezel."