AMIKOR A LÉLEK EGY BŰNÖSÖN KERESZTŰL SZÓL

"Ezek voltak Dávid utolsó szavai: így szól Dávid, Isai fia, így szól a magasra emelt férfi, Jákób Istenének felkentje, Izrael énekeinek kedveltje: Az Úr Lelke beszélt általam, az Ő szava volt nyelvemen." (2Sám 23:1-2; új protestáns fordítás)Milyen csodálatos bizonyságtétel ez egy Szentlélekkel betelt élet végén! Igen, Dávid követett el hibákat, egyikről még ének is született: Izrael énekeskönyvének 51. zsoltára. Mindazonáltal a Lélek mindig vele maradt, és ő megbizonyosodott abban, hogy végig Isten szószólója volt. Ha esetleg attól félnél, hogy a Szentlélek elhagy a bűnöd miatt, akkor a király története legyen számodra az Istentől jövő mai bátorítás! Dávid házasságtörése és gyilkossága tragikus, semmivel sem menthető bűn, de mély, őszinte bűnbánata nyilvánvalóvá tette, hogy semmiképpen sem szorította ki életéből a Szentlelket. Sőt, Ő az, aki a bűnbánó bűnöst megtérésre indítja, és új reményt ültet a szívébe, tekintet nélkül arra, hogy mit tett korábban.

Ahogy az Úr szava volt Dávid nyelvén, úgy beszélhetünk mi, megtérő bűnösök is Istenről, hirdetve az igazság és szeretet üzenetét, amelyet Ő bíz ránk. Miközben imádkozol és tanulmányozod a Bibliát, a menny küldhet neked olyan üzenetet, amit átadhatsz egy személynek vagy egy egész csoportnak. A gonosz angyalok talán megpróbálnak meggyőzni arról, hogy méltatlan vagy erre a szerepre. Ha ilyesmi történne, gondolj mindig Dávidra!

Egy különlegesen biztosított fegyintézetben látogattam meg Jacket, ahol 15 éves büntetését töltött gyilkosságért. Újjászületett keresztény lett, de sokan aggódtak, vajon szabadulása után meddig fog ez tartani. Miután kiszabadult, a Szentlélek továbbra is hatalmas erővel dolgozott az életében. Az általa megszólaltatott isteni Ige hihetetlen eredményeket hozott, hiszen sokakat vezetett Krisztushoz új életének egy-két éve alatt, mígnem rákban el nem hunyt. Az Üdvözítő legeredményesebb bizonyságtevőiből néhányan azok közül kerülnek ki, akik börtönbüntetésük alatt a börtönmisszió munkatársaival találkoztak. Jézus nemcsak azért jött, hogy szabadulást hozzon a foglyoknak, hanem azért is, hogy majd képviseljék Őt azok előtt, akiknek meg kell hallaniuk az evangélium örömhírét.

Imádság a mai napra
"Köszönöm, drága Szentlélek, hogy nem adod fel az értem való munkát még a legnehezebb időszakokban sem. Bár lenne ma nyelvemen a Te szavad, Uram! Halleluja!"