ÍME, EGY NAGY PRÓFÉTA!

"Ha most elmegyek tőled, téged pedig olyan helyre ragad el az Úrnak Lelke, amelyet én nem tudok, és én elmegyek, hogy megmondjam Akhábnak, és ha ő téged nem talál meg, engem öl meg; pedig a te szolgád féli az Urat gyermekségétől fogva." (1Királyok könyve 18:12)Isten szerette választott népét, mint ahogy minden bűnöst szeret, ezért úgy döntött, egy Lélekkel betelt prófétát fog küldeni, hogy észhez térítse őket. Illés figyelmeztette Akhábot, és most, több mint 40 hónappal később, visszajött, hogy a Szentlélek hatalmas erejével megszüntesse a szárazságot. Nem, a Lélek nem ragadta el Illést, ahogy Abdiás tartott tőle. Éppen ellenkezőleg: a király jelenlétébe vezette a prófétát, aki azonnal Illést kezdte el okolni minden bajért. "Te vagy az Izrael megháborítója?"

Sajnos kiszámítható, hogy a Lélekkel betelt keresztények ugyanilyen bánásmódban részesülnek ma is. A fiatal anyuka Jézus iránti buzgó szeretettel a szívében érkezett haza az Istentiszteletről. Kábítószerfüggő, erőszakos férje azonnal szitkok áradatát zúdította rá: "A te kereszténységed teszi tönkre a házasságunkat! Te vagy az oka minden bajnak ebben a házban!" Tanya azonban tudta, hogy amit a férje mond, nem igaz, és az igazság és éleslátás lelkének segítségével képes volt szembe szállni a gonosszal.

Amikor a Szentlélek által megújulás történik egy közösségben, a hatás sokszor olyan drámai, hogy nyomában azonnal ellenállás következik. A brit és amerikai történelem korai szakaszában zajló nagy megújulási mozgalmak során mindig sok kocsmát, játékkaszinót és nyilvánosházat zártak be. Hatásukra kiürültek a bírósági tárgyalótermek, és megteltek a templomok.

Imádság a mai napra
"Uram, olyan természetes az a vágyam, hogy a Te Lelked szabadítson ki a bajból! Ma arra kérlek, adj erőt ahhoz, hogy a bennem és körülöttem lévő gonoszsággal szembe szállhassak, és Jézus szeretetével szilárdan kiállják az igazságért!"