ÍME, A GYÓGYULÁS!

"Azután néhányszor föl-alá járt a házban, majd ismét odalépett, és föléje hajolt. Ekkor a fiú tüsszentett hétszer egymás után, és felnyitotta a szemét. Ő pedig odahívta Géhazit, és azt mondta: Hívd ide a súnemi asszonyt! Az odahívta, és amikor odament hozzá, így szólt: Viheted a fiadat. Az asszony odamenve a lábához esett, a földre borult, azután vette a fiát és elment." (2Királyok könyve 5:10; új protestáns fordítás)Elképesztő, milyen gyakran mutatja meg hatalmát a Szentlélek a gyógyítás csodáin keresztül! A súnemi asszony fiának születése már önmagában is csodaszámba ment, de néhány évvel később a gyermek egyszer összeesett a Nap forróságától. Ekkor a Szentlélek tanújelét adta, hogy hatalma van feltámasztani valakit, így a fiút megmentette a korai haláltól.

Waukonba érkezésük után nem sokkal találkozott John Loughborough-val Ellen White, majd részt vett az egyik esti összejövetelen, amelyet egy konkrét cél érdekében szerveztek meg. Ezen az alkalmon a Szentlélek az egész csoportra kitöltetett, és Ellen White látomást kapott az Úrtól, amely a gyógyítás üzenetét tartalmazta. "Térjetek vissza hozzám, én is visszatérek hozzátok, és meggyógyítom a ti elpártolásotokat!

A hatás olyan drámai volt, mint hét tüsszentés egy halott szájából! Bűnvallomások hangzottak fel, és olyan volt az egész, mintha "hirtelen megnyíltak volna az egek csatornái - írta erről az Istentiszteletről Ellen White. - Az Örökkévaló hatalma a földre sújtott." Az összejövetel éjjeli fél tizenkettőig tartott, majd másnap reggel tíz órakor újra kezdődött, és délután ötkor fejezték be. A testvérek és testvérnők Waukonban "buzgósággal munkálkodtak egymásért, és Isten hatalma nyugodott meg rajtuk."

Ha a szolgálattal kapcsolatos álmaid meghaltak a negatív körülmények okozta hőségtől, ne csüggedj el! A Lélek erejével újra felveheted a szolgálatodat, és csodáknak leszel a tanúja! A lelki ajándékok arra is képessé tesznek, hogy meggyógyítsd mások kihűlt lelkesedését, hiszen építheted, buzdíthatod és vigasztalhatod mindazokat, akik a harc frontvonalán dolgoznak!

Imádság a mai napra
"Amikor úgy érzem, meghalok a hőségtől, Te vagy az árnyékom, Uram! Mikor életem elfogyott, Te vagy a feltámadás. Amikor reményeim összetörnek, Te felépíted a romokat, és újra elindítasz engem az úton. Dicsőítlek téged mindezért, Uram!"


Szólj hozzá!