JÖHET A HADSEREG IS!

"Imádkozott Elizeus és mondta: Ó, Uram! Nyisd meg, kérlek, az ő szemét, hadd lásson! És megnyitotta az Úr a szolga szemét és látta, és ímé, a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül." (2Királyok könyve 6:17)Talán tapasztalatból tudod, milyen az, amikor több oldalról is ellenséges személyek vesznek körül, és egyedül érzed magad. Munkahelyen vagy iskolában, otthonodban vagy a gyülekezetben úgy tűnhet, hogy a gonosz nyomása már-már elviselhetetlen. Ebben a feszült helyzetben találkozol egy kereszténnyel, aki csöndesen bátorítani kezd: "Ne félj! Mert többen vannak, akik mellettünk állnak, mint akik ővelük! Ilyenkor arra érzel kísértést, hogy így gondolkodj: "Könnyű ezt mondani, ő nem éli át azt, amit én! Neki nagy hite van, de nekem? Hogy fogom én ezt az egészet túlélni?"

Egyik kora reggel Elizeus és fiatal szolgája bajban találták magukat: körülvéve lovak és szekerek hatalmas seregével, ami a kor legkiválóbb harcászati felszerelésének számított. A prófétában ott élt a józan ítélőképesség lelke és ezen felül az Isten hatalmába vetett megingathatatlan hite, tehát nem volt szüksége a mennyei seregek Ura jelenlétének bármiféle jelére vagy bizonyosságára. Elizeus azonban szerette volna, hogy ifjú barátjának olyatn látványban legyen része, amit aztán soha életében nem felejt el. Amint megnyílt a szeme, és a természetes dolgokon túl látta a természetfelettit, megpillanthatta a menny hatalmas Istenének tűzerejét. Láthatta a seregek Urának Lelkét (Zak 4:6).

Én magam is számos esetben megtapasztaltam már életem során az angyalok közvetlen beavatkozását. Ez megerősítette Isten természetfeletti hírnökeinek jelenlétébe vetett hitemet, de ma már nincs szükségem erre a bizonyítékra ahhoz, hogy higgyek bennük.

Imádság a mai napra
"Uram, ne engedd, hogy túlzott jelentőséget tulajdonítsak a nagy számoknak! Add, hogy bízzak a Te hatalmad legyőzhetetlen túlerejében!"