KÖSZÖNTÜNK, KÉSZSÉGNEK LELKE!

"Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen!" (Zsolt 51:14; új protestáns fordítás)A készséges, adakozó lelkű embereket könnyű szeretni. Ugye, milyen lelkesítő a gondolat, hogy a Szentlélek is készséges? Igaz ez azért is, mert a Szentháromság minden tagja bőkezű, nem nyomorúságos vagy közönséges. Dávid király elveszítette a megváltás és a Szentlélek bizonyságtétele feletti örömét (Rómaibeliekhez írt levél 8:16). Tudta azonban, hogy a bűnbocsánattal együtt érkezik majd a Szentlélek bőséges, nagy mértékű, túlcsorduló kiáradása, aminek az eredménye az éneklés, a dicséret és a lelki ajándékok csodálatos felhasználása lesz mások megtérésére (Zsolt 51:15—17).

Néhány évvel ezelőtt egyiptomi csapatokat látogattam meg, akik a Szuezi-csatornát őrizték. Különös volt nézni a hatalmas hajókat, hiszen úgy látszott, mintha a sivatag homokjában úsznának. Több mint 60 évvel korábban történt, hogy Oswald Chamberst, aki időközben tanítani kezdett a Dunoon Bibliaiskolában, 1915 júliusában alkalmazta a YMCA, és küldetésként azt jelölte ki számára, hogy a Szuezi-csatornánál szolgálatot teljesítő brit alakulatnál végezze kápláni munkáját.

Miután Chambers megtapasztalta a Szentlélek kiáradását, ezt írta: "Amikor átéled az Úr tetteit, a bűn hatalma és uralma megtörik rajtad, s helyét a benned lakozó Krisztus sugárzó, kimondhatatlan szabadítása tölti be; és látod a férfiakat és nőket, akik hercegek és hercegnők lehetnének Istennel, de rabságban tartja őket a dolgok illúziója - nos, akkor kezded már érteni, mire utalt az apostol, amikor azt mondta: kívánja, hogy bár ő maga lenne átokká elszakítva Krisztustól, csak testvérei megmenekülhessenek!

A Lukács 11:13-ban szereplő ígéret teljesedéseként Oswald Chambers megkapta a készség Lelkének teljességét, és ott, Zeitounban, a Szuezi-csatorna mentén Isten ezzel a hatalommal felruházva használta őt arra, hogy bűnösöket vezessen bűnbánatra és megtérésre. Majd 1917 novemberében ugyanott, Zeutounban hagyta el az élet lehelete ezt a férfit, aki - habár még csak a negyvenes évei elején járt — Isten készséges Lelkének hatalmas tanúságaként szolgál írásain keresztül még ma, a XXL század elején is.

Imádság a mai napra
"Uram, ahogy Oswald Chambers imádkozott, a bennem lakozó Szentlélekre hagyatkozva tekintek most rád, aki egyesít engem a Te természeteddel. Tégy engem mindazzá, amivé tenni szeretnél! Készségnek Lelke, segíts, hogy készséges szívű kereszténnyé váljak!"


Szólj hozzá!