ÚJ INDÍTÉK ÉS ÚJ ERŐ

"Most azonban, miután meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket, megszabadultunk a törvénytől, hogy a Lélek újdonságában szolgáljunk, nem pedig a betű ódonságában."
(A rómaiakhoz írt levél 7. fejezetének 6. verse)Billy Graham beszéli el azt a tapasztalatot, amit a barátja, Allan Emery élt át még gyermekkorában. Tehetős családban nevelkedett Boston városában. Egy napon az édesapja hívást kapott, hogy egy jól ismert keresztény férfi az út szélén fekszik részegen. Az apa elküldte a limuzinját, hogy a sofőr hozza haza az embert, miközben az anya előkészítette a vendég számára a legszebb vendégszobát. Allan tágra nyílt szemmel figyelte, hogyan hajtják le a gyönyörű ágytakarókat a baldachinos ágyon. A takarók alatt monogramos lepedők látszottak. "De édesanyám! - tiltakozott a kisfiú. - Ez az ember részeg! Még rosszul is lehet!" "Tudom! - válaszolta kedvesen az asszony. - A testvérünk megbotlott, és elbukott. Ha majd magához tér, szégyellni fogja magát. Szerető bátorításra van szüksége tőlünk."

Az Emery család tagjai megszabadultak a törvény kötelékétől, amely azt mondja, hogy a részeg keresztényt meg kell büntetni a vétkéért. Kigúnyolhatták volna, vagy elrettentő példának állíthatták volna mások elé, hogy milyen veszélye van az alkoholnak. Gondolhattak volna a saját hírnevükre is, vagy a társadalmi rangjukra. Ehelyett Isten szeretetét nyilvánították ki, aki úgy bánik a bűnösökkel, mint akik a legfontosabb személyek a világon! Igen, azok, mert Jézus meghalt értük!

Az újjászületett keresztény életében a Lélek "újdonsága" nem jelenti azt, hogy a bűnt mentegetjük vagy dédelgetjük, mintha nem számítana, hogyan is viselkedik valaki. Nem! Sokkal inkább azt jelenti, a Szentlélek megteremti a vágyat arra, miszerint szeretetből indíttatva szolgáljuk az Urat, mert hálás a szívünk azért, hogy Isten megbocsát, és a győzelem erejét adja minden szívbe, amelyet betölt. Az Emery család tagjaihoz hasonlóan a Lélek által újjáteremtve, úgy viselkedünk egymással, ahogyan a Mindenható bánt velünk. Ha a Szentlélek új útjain járunk, akkor az Atya együttérzését és irgalmát adjuk tovább, ahelyett, hogy legalista módon másokra kényszerítenénk azokat a dolgokat, amelyeket szerintünk meg kell tenniük az üdvösségük érdekében.

Imádság a mai napra
"Köszönöm, Uram, hogy megszabadítasz a törvényeskedő vallástól, ami összetörné a lelkemet, és arra késztetne, hogy másként viselkedjem a testvéreimmel, mint ahogyan te törődtél velem!"