KÖSZÖNTÜNK, IGAZSÁG LELKE!

"Térjetek az én dorgálásomhoz; ímé, közlöm veletek az én Lelkemet,
tudtotokra adom az én beszédeimet néktek."
(Péld 1:23)A bölcsesség beszéde azt ígéri, hogy kitölti Lelkét, aki nem más, mint a Szentlélek, a bölcsesség Lelke. Ő nyitja meg az emberek elméjét és szívét azokra a meglátásokra, amelyek azután a jó döntések és nemes tettek alapját fogják képezni. - "Sokszor rosszul döntöttem, és rengeteg ostoba dolgot tettem" - vallotta be az üzletember, amikor birodalma inogni kezdett körülötte. - "Irtó nagy butaságot csináltam" - szidja magát a tizenéves lány, miközben kilép az abortuszklinikáról. - "El sem hiszem, milyen őrült voltam" - suttogja maga elé a fiatalember a kórházi ágyon, miután ittas állapotban összetörte a kocsiját. Habár a Szentlélek nem teszi az embert teljesen csalhatatlanná, viszont aki helyet ad neki szívében, folyamatosan segíti abban, hogy elkerülje azokat a tragikus csapdákat, amelyek számtalan emberéletet változtattak már romhalmazzá.

Először a Szentlélek arra ad késztetést, hogy legyen nyitott Isten akaratának megismerésére. A mennynek való odaszánás új látást hoz, és minden élethelyzetre az Úr szemszögéből tekint: lelki perspektívából, az örökkévalóság távlatából. Másodszor a Lélekkel telt ember minden szituációt sok-sok imával harcol meg. Ezzel időt nyer ahhoz, hogy megfontolja a következményeket, így nem hoz alig-alig átgondolt, elsietett döntéseket.

Harmadszor a Lélekkel telt ember tudja, mit jelent a támogató barátok kis csoportja, akiknek tanácsaiban mindig megbízhat, és tisztelettel fogadhatja azokat. Ezért kér és meg is fontolja ezeknek a lelki ajándékokkal megáldott embereknek a szavait. Negyedszer pedig a Szentlélek egyesíti az igazságot és a bátorítást. Nemcsak annyit tesz, hogy a helyes útra vezet, hanem térképet is ad, hogy megismerhesd a kereszteződéseket és a kerülőutakat.

Ha visszatekintek saját fájdalmas vargabetűimre, látom, hogy e négy lépés közül valamelyiket bizony elhibáztam. Amikor azonban Lélekkel telt keresztényként a lelki bölcsesség minden feltételét teljesítettük, ám a dolgok mégis rosszul sülnek el, akkor nem kell, hogy önvád mardosson, hanem hittel haladhatunk tovább Istennel együtt a következő kaland felé.

Imádság a mai napra
"Rázz ki engem a magabiztosságból, Uram, és nyisd meg a szemem, hogy világosan lássam Szentlelked vezetését!"


Szólj hozzá!