A TITKOS IMA JELENTŐSÉGE

''Keressétek az Urat és az Ő erejét; keressétek az Ő arcát szüntelenül.''
(A krónika első könyve 16. fejezetének 11. verse)Amikor Krisztus e Földön járt, imádkozni tanította a követőit. Arra oktatta őket, hogy a mindennapi szükségletüket vigyék Isten elé, és mindenféle gondjukat őreá vessék. Az az ígérete, hogy az imájukat és a kérésüket meghallgatja, biztosíték a mi számunkra is. Keress, találj helyet a titkos imád számára! Jézus alkalmas helyet választott magának, ahol együtt lehetett Istennel. Nekünk is erre kell törekednünk. Gyakran vonuljunk félre valahova, bármilyen szerény helyre is, ahol egyedül lehetünk Istennel. Az ima rejtett helyén, ahol csak Isten láthat és hallhat bennünket, elmondhatjuk a legrejtettebb kívánságunkat és vágyunkat a végtelen irgalom Atyja előtt. A lelkünket körülvevő csendben és nyugalomban az a hang, amely minden esetben meghallja az ínségben levő emberi kiáltást, szólni fog a szívünkhöz.

Amint Krisztust tesszük a mindennapos kísérő társunkká, tapasztalni fogjuk, hogy a láthatatlan világ fejedelmei vesznek körül bennünket. Jézusra tekintve, az Ő képmására alakulunk át. Szemlélés által változunk el. A jellemünk szelídebbé, lágyabbá és nemesebbé válik a mennyei ország számára. Az Úrral való érintkezésünk és közösségünk biztos gyümölcse a megnövekedett Isten-szeretet, erkölcsi tisztaság és buzgóság lesz. Az imánk egyre tartalmasabbá válik. Isteni nevelésben részesülünk, és ez meglátszik a szorgalmas és igyekvő életünkön is. Aki naponként Istenhez fordul segítségért és támaszért buzgó esedezéssel, annak vágya nemes lesz, és világos fogalmat nyer az igazságról és kötelességről. Magasabb rendű célt lát, és egyre jobban szomjazza és éhezi a szent életet. Isten a vele való kapcsolat által alkalmassá tesz, hogy a körülöttünk levők között szerteárasszuk a szívünkben élő világosságot, békességet és nyugalmat. Az imából merített, kitartó igyekezettel párosuló erő felkészíti az értelmünket a mindennapi kötelesség teljesítésére, és minden körülmény között békességben őrzi meg a lelkünket. A vallásnak a szív megüresítésénél és megtisztításánál kell kezdődnie, és a naponkénti imából kell erőt merítenie.