AZT TESSZÜK, AMIT NEM AKARUNK

"Mert a test a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azt tegyétek, amit akartok." (A galatákhoz írt levél 5. fejezetének 17. verse)Egy férfit megharapott egy kutya, és súlyosan megbetegedett. Az orvosa ismertette vele a diagnózist. "Sajnos, magát veszett kutya harapta meg, és elkapta a veszettséget. Ez a jelenlegi ismeretünk szerint gyógyíthatatlan." A szerencsétlen ember papírt és tollat kért, majd néhány órán keresztül gondolkodott, és írt. Amikor az orvosa visszajött hozzá, megjegyezte. "Jó hosszú végrendeletet készített!" Mire a páciens így felelt. "Nem végrendeletet írok. Azok nevét sorolom fel, akiket meg fogok harapni." (Leslie B. Flynn: Great Church Fights [Nagy egyházvita], 114.)

Amikor a galáciai keresztények a legalizmus csapdájába estek, marni és emészteni kezdték egymást (A galatákhoz írt levél 5. fejezetének 15. verse). Ennek következtében a gyülekezet lelki veszettséget kapott, ami korai halállal fenyegette mindnyájukat. Dr. Adam Clarke így összegezte a galatákhoz írt figyelmeztetést. "Meg vagytok győződve arról, hogy mi a jó, és szeretnétek is azt tenni; de mivel elhagytátok az evangéliumot és Krisztus kegyelmét, a törvény és rendelkezés, amit ahelyett választottatok, nem biztosít nektek erőt a gonosz hajlamotok legyőzéséhez." (Adam Clarke’s Bíbic Commentary [Adam Clarke Biblia-kommentárja], VI., 411.)

A legalisták és mindazok, akik az evangélium szabadságát egyfajta igazolvánnyá változtatták, egyszer csak azt veszik észre, hogy behódolnak a bűnös hajlamuknak, ami egyébként minden keresztényben ott rejlik. A törvényeskedők a harag, a versengés, a dühkitörés, az önző ambíció, a széthúzás és eretnekség csapdájába esnek; akik pedig az olcsó kegyelmet hirdetik, a test további cselekedetében buknak el, amelyet Pál felsorol (az 5. fejezet 19-21. versében). Mivel sem a törvényeskedés, sem a szabadosság nem ad nekik erőt a győzelemhez, így akik nem a Lélek erejére támaszkodnak, mindnyájan azon kapják magukat, hogy olyasmit tesznek, amit nem igazán akarnak. Másrészről, akiket betölt a Szentlélek ereje, és megértik az evangélium által felkínált szabadság mindenféle vonatkozását, ők örömmel cselekszik az igazságot. A Lélek ereje által azt teszik, amit az óemberük bűnös természete egyáltalán nem akar tenni; és Istent dicsőítik a győzelmükért!

Imádság a mai napra
"Segíts, Uram, hogy azt tegyem, ami jó, még ha a lényem egy része másként is akarna dönteni!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!