EGY SZOLGA LELKÜLETE

"Imé, az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, Lelkemet adtam őbelé, törvényt beszél a népeknek." (Ézsaiás könyve 42:1)Egy hét közben megtartott imaórán több mint százan térdeltek le és énekeltek el egy imát, amelyben arra kérték az Urat, tegye őket Jézushoz hasonlóan szolgává. Egyáltalán nem természetes, hogy művelt, tanult, kulturált emberek szolgák akarnak lenni. Ez a Szentlélek munkája. Jézus "szolgái formát vett fel" (Fil 2:7; új protestáns fordítás). Azért jött a földre, hogy szolgálja az emberiséget (Máté evangéliuma 20:28). Ézsaiás 42:1. versét önmagára alkalmazta. Pál megtiszteltetésnek vette, hogy Jézus Krisztus szolgájának nevezhette magát (lásd: Rm 1:1).

1909-ben egy Jézusért lángoló, Lélekkel telt ír prédikátor hirdette az Igét az ausztráliai Melbourne-ben. William Nicholson alázatos, erős szívvel több mint tízszer utazta körbe a földet, és Pálhoz hasonlóan lélekmentőként szolgálta az Urat. Miután Nicholsont, a fiatal presbiteriánust betöltötte a Szentlélek, az Üdvhadsereggel töltött utcai összejövetelen értette meg, mit jelent a szolgáló szív.

"Az volt számomra a csoda, hogy attól való félelmem, vajon mit fognak szólni az emberek, teljesen megszűnt, és már készen álltam bármit megtenni és bárhová elmenni. Ahogy azon a vasárnapon az utcán mentem lefelé, úgy tűnt, mintha az összes barátom és rokonom ott lett volna körülöttem. Amikor odaértem a szabadtéri alkalom helyszínére, és láttam, hogy két üdvhadseregbeli lányka csörgődobot rázva énekel, az együgyű kis Jimmy pedig a zászlót tartja, majdnem visszafordultam. Haldokoltam. Azon az estén valódi haláltusát vívtam!

Miután imádkoztak és prédikáltak az Igéből az egybegyűlteknek, William úgy vonult végig az utcán kezében csörgődobbal, mintha ő vezetné az egész csoportot. Természeténél fogva félénk és visszahúzódó volt, de azon az estén valami történt: "Elveszítettem hírnevemet és az emberektől való félelmemet, viszont megtaláltam az örömöt és a békességet, amely a Szentlélek jelenléte miatt túlcsordult bennem. Halleluja!

Imádság a mai napra
"Uram, szolgálni szeretnék neked, mert szeretlek téged. Te adtál nekem életet!"