KINEK A K?PM?S?RA?

"K?zeledjetek hozz?m, hallj?tok ezt, nem sz?ltam eleit?l fogva titkon. Mi?ta ez t?rt?nik, ott vagyok!????a Most az ?r Isten engem k?ld?tt ?s az ? Lelk?t." (?zsai?s k?nyve 48:16)William Nicholson fiatalemberk?nt megmenek?lt egy haj?t?r?sb?l, ?m akkor m?g nem az ?r?k ?letre szabadult meg. 1899. m?jus 22-?n ?js?got olvasott, ?s doh?nyzott, mik?zben v?rta, hogy Istenf?l? ?desanyja elk?sz?tse a reggelit. Ekkor hirtelen, minden el?jel n?lk?l egy hangot hallott sz?v?ben: "Most vagy soha! El kell d?ntened, hogy elfogadod vagy elutas?tod Krisztust."

V?laszul felki?ltott: "Uram, megadom magam! Megt?rek minden b?n?mb?l, ?s elfogadlak t?ged Megv?lt?mnak! Abban a pillanatban William biztosan tudta, hogy ?v? az ?dv?ss?g. "T?bb? soha nem volt k?rd?ses sz?momra az ?dv?ss?g. J?zus v?r?t nekem tulajdon?totta az Atya, a Szentl?lek pedig v?laszolt erre a t?nyre." Hab?r a s?lyosabb b?n?ket elhagyta, Williamet m?g ?lete teljes odaszentel?s?t k?vet?en is k?nozta a tehetetlens?g ?rzete.

Amikor tudom?st szerzett a gy?lekezetr?l, ahol k?s?bb megismerte a L?lek munk?j?t, f?lelemmel telve pr?b?lta ?nmag?ban olyan k?pm?sra form?lni Istent, amilyen saj?t felekezete volt. "Nem akartam olyann? v?lni, illetve olyasmit tenni, amilyennek egy presbiteri?nusnak semmik?pp sem szabad lennie, vagy amit nem tehet. Kem?nyen pr?b?ltam r?venni az Urat, hogy l?ssa ?s ?rtse meg a f?lelmeimet ?s ?rz?seimet, ?m ? nem rokonszenvezett agg?lyaimmal. Nem tudtam Istent presbiteri?nuss? alak?tani!

Tal?n te is pr?b?lod hetednapi adventist?v? vagy valamilyen m?s felekezet?v? form?lni a menny Urat. De nem kell f?lned a Szentl?lekt?l! Amint ma bet?lti az ?letedet, ?gy fog t?ged is vezetni, mint William Nicholsont, ?s csod?latos utat mutat, amelyen j?rnod kell. Gyakran im?dkozunk a Szentl?lek?rt, de azt akarjuk, hogy csak olyan m?don j?jj?n el, amilyen k?pet felekezet?nk alak?tott ki Istenr?l. De ? Isten, ?s ?gy fogja kit?lteni Lelk?t, ahogyan azt a legjobbnak l?tja!

Im?ds?g a mai napra
"Uram, ?ll?ts meg abban, hogy megpr?b?ljalak t?ged ahhoz alak?tani, amilyen ?n magam vagyok! Seg?ts, hogy ne f?ljek a Szentl?lek ?talak?t? ?s felhatalmaz? munk?j?t?l, amelyet bennem v?gez!"


Szólj hozzá!