AZ ÚJ SZÖVETSÉG EREJÉVEL SZÓL

"Én ővelük ily szövetséget szerzek, szól az Úr: lelkem, amely rajtad nyugszik, és beszédeim, amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból és magodnak szájából és magod magvának szájából, így szól az Úr, mostantól mindörökké! (Ézsaiás könyve 59:21)Olvasd el újra Ézsaiás 59:21. versét, és köszönd meg Istennek, hogy ebbe az ígéretbe te is beletartozol! Ha elfogadtad Jézust Megváltódnak, akkor az új szövetség gyermeke vagy, és ahogy Ézsaiás jövendölése szerint a Szentlélek megnyugszik a mennyből küldött szolgáján, a Messiáson (Ézsaiás könyve 11:2; 42:1; 61:1), ugyanúgy készen áll arra is, hogy betöltsön téged, és szádba adja az Úr üzenetét, hogy azt hirdethesd.

A karizmatikus szó, amely minden megváltott, Lélekkel betelt személy ajkán megszólal, a prófétaság, a bölcsesség, az ismeret, a valódi nyelveken szólás és a magyarázás szava (lásd: 1Kor 12. fejezetét). A Léleknek ezek az adományai, amelyek a beszéd ajándékai, ugyanazon alapulnak, amin maga az új szövetség is, nevezetesen az írott Igén, vagyis a Biblián, és a testté lett Igén, aki Jézus Krisztus.

A Szentléleknek az Újtestamentumban található ajándékai által a Biblia már nem csak intellektuális tudást közvetítő írás marad, hanem mindennapi életünkre alkalmazható, élő szó lesz. Most itt az idő számodra is - ha még nem történt volna veled ilyesmi -, hogy Isten szolgájaként Szentlélekkel betelve szólj. Megtörténhet ez egy személyes, négyszemközti beszélgetésben, egy kis csoportban, de akár nagy összejövetelen is. Bármelyiket választaná is számodra az Úr, örülhetsz, hogy az Ő hatalmával a teljes kommunikációra vonatkozó ígérete megvalósul!

Imádság a mai napra
"Uram, ültess elmémbe szavakat mások épülésére, intésére, vigasztalására, hogy úgy szólhassak ma, ahogyan Szentlelked indít, és így megdicsőíthessem Jézust!"