KÖSZÖNJÜK, MIKOR EMLÉKEZTETSZ!

"Ők pedig engedetlenek voltak és megszomorítottak szentségének Lelkét, és Ő ellenségükké lőn, hadakozott ellenük." (Ézsaiás könyve 63:10)Vajon tetszik neked, ha valaki emlékeztet múltbeli hibáidra? A mennyben ez már nem fog megtörténni, mert Isten kitörli azokat minden üdvözült emlékezetéből. Ez az élet azonban még különbözik az eljövendőtől. Bármilyen fájdalmas is a folyamat, mégis fontos, hogy - ha nem is túl gyakran, de - emlékezetünkbe idézzük azokat az alkalmakat, amikor bűnbe estünk, megszomorítottuk Istent, é s bántottunk másokat.

Ez az emlékeztetés azonban nem más emberek feladata. Sátán nagyon szereti ezt romboló módon végezni, de nem szabad hallgatnunk az ő kárörvendő vádjaira. A Szentlélek emlékeztet Isten akarata szerint bennünket, mégpedig úgy, hogy folyamatosan véd, nehogy belessünk ugyanabba a csapdába. A Lélek nem úgy emlékeztet, hogy újra meg újra bűntudatot érezzünk, hanem hogy ráébressze lelkiismeretünket a bűnbocsánat bizonyosságára, és arra, hogy teljes mértékig az Ő győzelmes erejére kell hagyatkoznunk. Az izraeliták megszomorították Isten Lelkét, és sajnos eljutottak addig a pontig, ahol már nem hallották többé az Atya hangját.

- "Fogalmad sincs, min megyek most keresztül! - panaszkodott egy fiatalember, amikor arról beszélgettünk, milyen nehéz helyzettel néz szembe korábbi ostoba tettei miatt. Pár pillanatig tétováztam, míg végre engedtem a Szentlélek indításának, hogy elmondjak a fiúnak egy hasonló élethelyzetet, amit még kamasz koromban éltem át. Figyelmesen hallgatta történetemet. Nagyon fájt felidézni, milyen érzés volt visszaadni a vendéglő tulajdonosának a korábban ellopott pénzt.

A történet után együtt imádkoztunk, és tudatosult bennem, milyen hatalmas értéke van, hogy a Szentlélek emlékeztet bennünket a múltbeli, már megbocsátott bűneinkre. "Köszönöm a bizonyosságot, amit ma nekem adtál - imádkozott a fiatalember. - Nagyon örülök, hogy a lelkész megérti, min megyek keresztül, és reményt adott, hogy én is biztos lehetek a megbocsátásodban, és erőt kapok a győzelemhez."

Imádság a mai napra
"Atyám, ne engedd, hogy bármikor is előrángassam valakinek a szennyes múltját, hanem emlékeztess folyamatosan arra, hogy nekem is mindig megbocsátasz, és szeretsz engem!"