KI SEGÍT FELÁLLNI?

"Miközben beszélt, Lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám."
(Ez 2:2; új protestáns fordítás)Érezted már valaha, hogy valaki talpra kell, hogy segítsen téged? Ezékiel a földre esett az Úr jelenlétében az Ő dicsőségének látványától. Mi is elesünk néha, amikor szembekerülünk a csüggedéssel, a gonosszal vagy valamilyen súlyos problémával. De függetlenül attól, hogy mi okból estünk a földre, a Szentlélek ismét talpra segít bennünket, hogy tovább tudjunk haladni.

Brenda sok éven keresztül igen elismert légi kísérő volt, egészen addig, amíg egy hosszú repülőút során heves légörvénybe nem került a gép, és a nőnek súlyosan megsérült a háta és a válla is. Az ebből következő fájdalmat és lelki szenvedést még egy bonyolult érdekérvényesítési per is nehezítette, melynek során úgy tűnt, nem fogja megkapni a kártérítést, ami pedig járt volna neki. Brenda mély depresszióba zuhant, és anyagilag is tönkrement. Gyülekezetétől kért segítséget, ám hiába, nem kapott választ. Az ország másik végében azonban a Szentlélek arra indította egyik barátnőjét, hogy felhívja, és pontosan azokat a szavakat mondja el, amelyekre Brendának szüksége volt.

- "Azt mondta, olvassam el a Keresztelő Jánosról szóló történetet Lukács evangéliuma 1:41-ből - számolt be tapasztalatáról Brenda. - Egyszerűen megdöbbentem, hogy valaki olyan nagy távolságból felhív, hogy bátorítson és imádkozzon velem, mint ahogy a barátnőm tette." Azóta az Úr ihletésére Brenda sok gyönyörű keresztény éneket írt, amelyeket sokfelé énekelnek az összejöveteleken. Az egyik dal címe: "Szemtől szemben". Ez arról szól, hogy nem kell gondjaink miatt aggódnunk, inkább képzeljük magunk elé, hogy szemtől szemben állunk Jézussal.

Igen, Brenda most szemtől szemben látja magát a szerető Istennel, aki felemelte őt, és szilárd talajra állította lábát. Te is lehetsz ma a Szentlélek eszköze, aki felemel valakit őhozzá. Miközben sokan azzal foglalkoznak, hogyan tudnának másokat kiütni, Isten és az Ő gyermekei azon munkálkodnak, hogy felemeljék a lesújtottakat.

Imádság a mai napra
"Atyám, letérdelek most a kereszt lábához, mert tudom, hogy Jézus szeretete és megbocsátása magasabbra emel engem, mint ahol valaha is voltam."