KÖSZÖNTELEK, ÚJ ÉLET!

"Fölemelt engem a Lélek, és bevitt az Úr házának keleti kapujához, amely néz keletnek, és ímé, a kapu bejáratánál huszonötférfi volt, kik között láttam Jaazanját, Azzurfiát és Pelatjáhut, Benájáhu fiát, a nép fejedelmeit." (Ez 11:1)A Szentlélek úgy emel fel a legcsodálatosabb módon, amikor azt a személyt, aki elfogadta Jézus kereszthalálát, új életre támasztja fel. Ez a tapasztalat akkor következik be, amikor megengedjük, hogy a Lélek az Úrjézussal együtt új életre keltsen (Efézusbeliekhez írt levél 2:5; Rm 8:11).

Eszter hónapokon keresztül a kétségbeesés újabb és újabb mélységeit tapasztalta meg. Végül már odáig jutott, hogy alig tudott aludni, és azon tépelődött, hogy ebből az állapotból csak egyetlen kiút van: a halál. A gonosz újabb és újabb hazugságokkal bombázta, így próbálta tönkretenni őt és csodálatos imaszolgálatát, amelyet az Úrtól kapott, és nagyon hűségesen végzett. Isten azonban ígért egy menekülési útvonalat (Korintusbeliekhez írt első levél 10:13), hogy minden gyermeke előtt ismert legyen, milyen ösvény vezet el a kereszttől az üres sírig.

- "Úgy érzem magam már hónapok óta, mintha a keresztre lennék szögezve, és nem tudok leszállni - panaszolta Eszter a barátnőjének, aki imádkozott vele. Olyan az egész, mintha az egész világ súlya az én vállamat nyomná." - "Csak fogadd el a Szentlélek újjáteremtő erejét! - tanácsolta neki a barátnője. Szállj le most a keresztről, és támadj fel Jézusban! így megismered az új élet örömét!

Eszter lelkében nagy harc dúlt pár percig, de végül megtette a hitbeli lépést, és engedélyt adott a Szentléleknek, hogy felemelje őt, miként Krisztust is feltámasztotta a halálból. Eszter már egy ideje próbálta megérteni azt a mély érzést, ami azt a helyet foglalta el szívében, ahol Istennek kellett volna lennie. Most, ahogy kinyitotta a szemét, ezt kiáltotta barátnőjének: - "Igen, most minden a helyén van! Az érzelem most félrevonult, és átadta helyét Istennek, hogy Ő töltse be a szívem közepét! Micsoda öröm és micsoda győzelem! Bár minden keresztény megismerné ezt a mélységes gyógyítást és tapasztalatot a saját életében! - lekesedett Eszter, amikor az imacsoport többi tagjának is beszámolt a történtekről.

Imádság a mai napra
"Atyám, Istenem! Most elfogadom tőled a feltámadást és az új életet, amit felkínálsz nekem!"