KÖSZÖNTÜNK, LÁTOMÁS!

"A Lélek pedig felvett engem, és vitt Káldeába a foglyokhoz látásban az Isten Lelke által,
és felszállt előlem a látás, amelyet láttam." (Ezékiel 11:24)A Szentlélek nemcsak olyan látomásokat ad embereknek, amelyek hatalmas nemzeteket és óriási városokat érintő drámai eseményekről szólnak, hanem az egyének életében - Isten hatalmas ereje által - végbemenő csodálatos változásokat is feltárhatja látomásokban. Miközben Altermatt lelkész és én Debbie-vel beszélgettünk, aki "véletlenül" jelent meg szüleivel és gyermekeivel a Fort Lauderdale-ben tartott szemináriumon, úgy tűnt, a Szentlélek azonnal látást ad nekünk arról, hogy ennek a fiatal hölgynek az élete drámai módon megváltozik, mert meghallgatta és elfogadja a mi Urunk, Jézus Krisztus evangéliumát. Pár perc múlva ez a látomás nagyon pozitív megerősítést nyert.

Altermatt lelkész lépésről lépésre vezette Debbie-t, elmondta neki a megváltás örömhírét, míg a hölgy fel nem ismerte, hogy szüksége van Jézusra. Ráébredt, hogy Krisztus kereszthalála érte történt, és csak annyit kell tennie, hogy teljes odaszánással megnyitja a szívét a Megváltó előtt. A megfelelő pillanatban a prédikátor megkérdezte Debbie-t, van-e valami az életében, ami gátolja abban, hogy elfogadja Jézust Üdvözítőjének. Mindnyájan boldogan lélegeztünk fel, amikor azt válaszolta, hogy nincs, és letérdeltünk vele együtt, hogy meghallgassuk megtérést jelentő imáját, s azt, hogyan fogadja be az élete Urát. Nem volt nehéz észrevenni, milyen csodálatosan sugárzik az arca, amikor picivel később az egész csoporttal megosztotta tapasztalatát.

- "Én nem akartam ma gyülekezetbe jönni - vallotta be Debbie. - De a szüleim imája meghallgatásra talált. Nagyon boldog vagyok, hogy pár perccel ezelőtt újjászületett keresztény lettem! Az egész közösség dicsőítette Istent, és együtt örült a menny családjának legújabb tagjával! Kész csoda volt, hogy egy lélek tért meg vasárnap délelőtt egy adventista gyülekezetben. Debbie édesapja így fogalmazta meg, mit érzett ekkor ő és a felesége: - "Nem adtuk volna ezt a tapasztalatot sok ezer dollárért sem!

Ezékielhez hasonlóan az Úr ma is ad gyermekeinek látomást arról, hogy a foglyok szabadulást nyerhetnek. Mindazok, akik a félelem, a lázadás, a bűntudat vagy a bűn fogságában vergődnek, ugyanúgy visszatérhetnek az öröm és békesség megígért földjére, mint Debbie is.

Imádság a mai napra
"Uram, nyisd meg a szemem, hogy meglássam azokat a lelkeket, akik készek elfogadni téged Megváltójuknak, és segíts, hogy én lehessek az a szolgád, aki bemutatja nekik Jézust!"