FÖLDET ÉRÉS A CSONTOK KÖZÖTT

"Lőn énrajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr Lélek által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva volt." (Ezékiel 37:1)Az Úr néhány egészen szokatlan látomást adott prófétájának abból a célból, hogy azok segítségével ráébressze népét lelki állapotukra és a valódi megújulás egyetlen lehetőségére.. Életem egy pontján megadatott számomra, hogy ellátogassak a Sínai-hegyen lévő Szent Katalin kolostorba. Itt van az a híres könyvtár, ahol több mint 3 000 ősi kéziratot őriznek. Többségük olyan száraz és viharvert, mint azok a csontok, amelyeket Ezékiel szemlélt ebben a különös látomásban. E kéziratokban mégis az örök élet szavai találhatóak.

Például itt történt az is az 1844-es évben, hogy Tischendorf gróf megtalálta a Kr. u. 340-ből származó kéziratot, ami később Codex Sinaiticus néven vált ismertté. Ez a dokumentum nem csak az Ószövetségből tartalmaz részleteket, de benne található a teljes Újszövetség az élet evangéliumának csodálatos beszámolójával, Jézus feláldoztatásán keresztül a Szentlélek hatalmáig, amely a feltámadásban is nyilvánvalóvá vált. Igen, a csontok új életre kelhetnek!

A Szent Katalin kolostorban van a megdicsőülés emlékére emelt, gazdagon ékesített bizánci templom is, amelyet állítólag Constantinus császár édesanyja építtetett Kr. u. 342-ben. Néhány gyönyörű ikon itt is azt mutatja, hogy a halott csontok újra életre kelhetnek. Egyiken Jézust látjuk, amint alámerítéssel megkeresztelkedik a Jordán folyóban. Majd egy következőn, ahogy a kereszten haldoklik, és feltámad a sírból. Nekünk pedig az örök élet ingyen ajándékát biztosítja.

Ma körülbelül tizenkét szerzetes él a Szent Katalin kolostorban. Amikor közülük meghal valaki, egy egyéves időtartamra eltemetik a 4,5 m2-es temetkezési helyre, majd az annak letelte után csontvázát átviszik a csontkamrába, és a már ott lévő csonthalom tetejére dobják. Amint a szétesett csontvázak óriási tömegét és az Istvánnak nevezett szentet néztem, aki ruhástul ül ott már Kr. u. 580 óta, újra eszembe jutott Ezékiel látomása. Igen, a Szentlélek újjáteremtő hatalma által lehetséges, hogy ezek a csontok is életre keljenek!

Imádság a mai napra
"Atyám, amikor az élet száraznak tűnik, és úgy érzem, minden széthullik körülöttem, segíts emlékeznem arra, hogy élet van tebenned!"